nieuws

Raadslid van Dantumadeel geschorst

bouwbreed

Het college van B en W van Dantumadeel heeft het raadslid L. de Boer (Dantumadeel ’82) geschorst wegens overtreding van de gemeentewet. De Boer kwam een paar weken geleden in opspraak omdat hij financieel voordeel zou hebben genoten door een grondruil tussen de gemeente en de Doopsgezinde Kerk. Hij was namens de kerk betrokken bij de grondruil. Gedurende de schorsing bekijkt de gemeenteraad de mogelijkheden om De Boer uit de raad te zetten.

Het raadslid kocht in september vorig jaar een stuk grond vlak bij zijn woonhuis dat vroeger van de gemeente was. De gemeente ruilde dat terrein begin vorig jaar met de Doopsgezinde kerk voor een ander, veel kleiner stuk grond. De Boer had die onderhandelingen namens de kerk gevoerd.

Een maand na de voordelige ruil kocht De Boer de grond van de kerk voor f. 3 per m2. Normaal betalen ingezetenen van de Friese plaats minstens f. 25 per m2 voor erfuitbreiding. De Boer zou een voordeel hebben genoten van ongeveer f. 18.000.

Reageer op dit artikel