nieuws

Provincie wijst zandwinlocatie Maasbommel aan

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan de grootschalige zandwinlocatie bij Maasbommel aanwijzen door een bestemmingsplanherziening. Het Gelderse college is volgens een woordvoerder tot die stap gedwongen doordat de gemeenteraad van West Maas en Waal, waar Maasbommel bijhoort, vorige week weigerde een convenant tussen provincie, gemeente en ontzanders te bekrachtigen.

De omstreden overeenkomst was de laatste episode in een jarenlang slepend conflict tussen de partijen over de grootschalige zandwinning bij Maasbommel. Al in 1993 gingen Provinciale Staten, ondanks fel protest van de Maasbommelse bevolking, akkoord met de locatie. De bevolking vocht door tot aan de Raad van State, die echter in juni 1995 het aanwijzingsbesluit van de provincie bekrachtigde.

Gelderland moet voldoen aan de wettelijk opgelegde taak om industrie- en metselzand te leveren. Bij Maasbommel wordt in de komende twintig jaar een gebied ter grootte van veertig voetbalvelden afgegraven. De tegenstanders, gesteund door verschillende deskundigen, zijn bang dat door de ontzanding zogenoemde zettingsvloeiing ontstaat, waardoor de rivierdijk van binnenuit kan gaan breken. Maasbommel is door onderzoekers wel “het nieuwe Atlantis” genoemd.

Wegens de zeer grote maatschappelijke onrust toonden de ontzanders, verenigd in Industriezand BV, zich bereid om een convenant met de gemeente te sluiten. In het convenant werden extra waarborgen voor de veiligheid van Maasbommel vastgelegd. Onder meer beloofden de ontzanders, die op grond van het Kroonbesluit meteen aan de slag hadden ke gaan, verschillende plekken te vermijden waarover twijfels zijn in ruil voor andere stukken grond.

De meerderheid van de gemeenteraad was echter niet tevreden met het convenant. De raad eiste meer waarborgen en wilde dat er opnieuw onderzoek gedaan zou worden naar een andere locatie aan de overzijde van de Maas. Daar voelden provincie en ontzanders, die al jaren achterliggen op het uitvoeringsschema, niets meer voor. De alternatieve locatie was al eerder niet geschikt gebleken.

GS nemen volgende week dinsdag een voorbereidingsbesluit voor de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.

Reageer op dit artikel