nieuws

Principe-akkoord over bagger-cao bereikt

bouwbreed

Na zes onderhandelingsronden hebben werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de circa 3000 werknemers in het baggerbedrijf. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari tot 31 december dit jaar.

Naast de prijscompensatie zullen de lonen per 1 juli en 31 december met 0,5% worden verhoogd. Daarbij is de prijscompensatie gemaximeerd op 1,75%. Wel is afgesproken dat bij een hogere inflatie een extra compensatie zal plaatsvinden na 1 januari 1997.

Bij ziekte wordt 100% van het loon doorbetaald. Daarbij krijgt de zieke werknemer de eerste twee weken evenveel als hij gekregen zou hebben wanneer hij gewerkt had. Daarna wordt teruggevallen op de nu bestaande regeling van het gemiddelde loon dat hij de laatste 13 weken heeft verdiend.

Voorstellen van de in de VBKO verenigde werkgevers om bij ziekte twee wachtdagen in te voeren zijn hiermee van de baan.

Vut

Op het gebied van de vut komt er extra geld voor werknemers van 50 jaar en ouder. Het gaat daarbij om 0,25% van de loonsom (een kleine f. 400.000) structureel en een eenmalig bedrag van f. 900.000. De benodigde gelden hiervoor komen uit het aanvullingsfonds bij ziekte, een door werkgevers gevoed fonds waaruit in het verleden de aanvulling op de ziektewetuitkering tot 100% werd betaald.

De veel bediscussieerde regeling van de uitgebreide dagdienst wordt afgeschaft. In plaats daarvan worden eventuele overuren gewoon uitbetaald.

De bonden gaan het principe-akkoord nu met een positief advies voorleggen aan hun achterban.

Reageer op dit artikel