nieuws

Oppervlaktebehandelaars gaan energie besparen

bouwbreed

De Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen (VOM) en vier aangesloten branche-organisaties hebben met het Ministerie van Economische Zaken een Meerjarenafspraak Energie-efficiency gesloten.

De ondertekening vond gisteren plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de VOM in Utrecht. De vereniging heeft zich met het sluiten van deze afspraak vastgelegd op een energiebesparing van twintig procent in 2000 ten opzichte van de situatie in 1989.

De oppervlaktebehandelende bedrijven zullen hun energiebesparingsplan voorleggen aan de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu (Novem), die de uitvoering van de meerjarenafspraak begeleidt.

De vier branche-organisaties die de afspraak mede hebben ondertekend zijn de Stichting Doelmatig Verzinken, de Stichting Anodiseren, de Vereniging van Metaalbeschermingsbedrijven en de Vereniging Industriele Spuit- en Moffelbedrijven.

Inmiddels hebben overigens sinds 1994 meer dan honderd bedrijven deelgenomen aan de workshops VOM-Zorg die de vereniging organiseert. Het doel daarvan is het opzetten en invoeren van een gecombineerd milieu-, arbo- en energiezorgsysteem in de bedrijven.

De jubilerende vereniging, opgericht in 1956 en inmiddels met ruim 650 leden representant voor 85 procent van de sector, maakte gisteren ook bekend dat de komende jaren f. 2,2 miljoen zal worden uitgetrokken voor de uitbreiding, verbreding en verbetering van het opleidingenpakket van de VOM.

Reageer op dit artikel