nieuws

Normontwerpen voor het vastzetten van lading

bouwbreed Premium

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) heeft de normontwerpen NEN-EN 12195-1 ‘Vastzetvoorzieningen voor lading – Veiligheid – Deel 1: Berekening van de sjorkrachten’ en NEN-EN 12195-2 ‘Vastzetvoorzieningen voor lading – Veiligheid – Deel 2: Sjorbanden gemaakt van kunststofvezels’ ter commentaar gepubliceerd.

De delen 1 en 2 van het normontwerp NEN-EN 12195 zijn opgesteld om nadere uitwerking te geven aan de essentiele eisen van de Machinerichtlijn.

Deel 1 specificeert versnellingscoefficienten voor de verschillende modes van transport zoals weg, water en rail. De methode van berekening wordt gegeven van de sjorkrachten die optreden bij de verschillende types van lading en verschillende manieren van sjorren. Hierbij is rekening gehouden met de stabiliteit van de last, de wrijving van de last en dergelijke.

Deel 2 geeft eisen het gebruikte band, de spaninrichtingen, de eindbevestigingen en de (eventueel aanwezige) krachtaanwijsinrichting. Verder wordt ingegaan op het beproeven van de sterkte van het bandmateriaal, de sterkte van de complete sjorband, het vermogen voorspanning aan te brengen, de kracht benodigd om bij voorspanning de sjorband los te krijgen en de werking van de spaninrichting bij herhaalde belasting. Het ontwerp bevat ook eisen voor het merken en aanbevelingen voor het gebruik en onderhoud.

Commentaar op beide normontwerpen kan tot 1 april 1996 worden ingediend bij het Nederlands Normalisatie-instituut, ter attentie van dhr. ir.C.Keus.

De normontwerpen ke worden besteld door overmaking van een bedrag van f. 38,15 per normontwerp op Postbanknummer 25301 ten name van het NNI in Delft of per fax bij NNI-verkoop: faxnummer (015) 2 690 271.

Reageer op dit artikel