nieuws

Noord-Brabant wil snel besluit A2

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dringen aan op snelle besluitvorming over de verbreding van de A2 rond ‘s-Hertogenbosch. Het college schrijft dit in een advies aan minister Jorritsma.

In dit advies pleiten GS voor de aanleg van een variant op het meest milieuvriendelijk alternatief, gebaseerd op de verbredingsvariant twee maal vier rijstroken, al dan niet gefaseerd uitgevoerd in de vorm van eerst twee maal drie rijstroken. Bovendien willen GS een extra aansluiting in het knooppunt Empel ter ontsluiting van Rosmalen-Noord en Empel. Dit laatste in verband met de omvang van de te ontwikkelen bouwlocaties aldaar waarop 4500 woningen moeten komen, mogelijk uit te breiden tot 6500 woningen, en 30 tot 40 hectare bedrijfsterreinen.

Het college wijst er in het advies op dat de verkeersintensiteit op de Brabantse rijkswegen sinds 1986 met ongeveer 58% is toegenomen. Dit betekent dat nu al nagenoeg de verkeersintensiteit is bereikt die het Structuurschema Verkeer en Vervoer voor 2010 had verwacht. Daarom vinden GS dat de basisvariant van twee maal drie rijstroken volstrekt onvoldoende om de gesignaleerde en te verwachten bereikbaarheidsproblemen in de Bossche regio op te lossen.

Een snel besluit inclusief duidelijkheid over het tijdstip van uitvoering is dan ook gewenst. Mocht worden besloten om ook de Zuid-Willemsvaart om ‘s-Hertogenbosch om te leggen, dan moet in de visie van GS een geintegreerde planuitwerking en gelijktijdige uitvoering van dit po met de uitbouw van de A2 plaatsvinden.

Reageer op dit artikel