nieuws

Nederland blijft vechten voor subsidie aanleg Maaskaden

bouwbreed Premium

Nederland blijft zich inspannen om Europese subsidie binnen te halen voor de aanleg van de Maaskaden. Dit po dreigde te stagneren door een financieel gat van f. 40 miljoen.

In antwoorden op kamervragen schrijft minister Jorritsma dat Nederland op dit moment druk in overleg is met de Europese Commissie om de benodigde gelden te vinden in het Europees fonds voor regionale ontwikkeling. Het gaat daarbij in 1995 om een bedrag van 15 miljoen ecu (circa f. 32 miljoen). Ook voor 1996 zullen povoorstellen in dit kader worden gedaan.

Hiermee verwerpt de minister de uitspraken van Europarlementarier Ria Oomen, die vond dat Nederland nalatig was geweest om Europese gelden voor de Maaskaden te krijgen. Daarbij ging het overigens over geld uit een andere pot, de interregionale subsidie. Uit die pot is door de Europese Commissie inmiddels al 110 miljoen ecu ( f. 235 miljoen) toegezegd aan Nederland voor de hoogwaterproblematiek. De Maaskaden vielen echter niet onder de subsidie-voorwaarden voor die pot.

Reageer op dit artikel