nieuws

Natuurvriendelijkere Sallandse heuvelrug vergt f. 8 miljoen

bouwbreed Premium

De stuurgroep Sallandse heuvelrug heeft een breed pakket van maatregelen ontwikkeld dat het gebied aantrekkelijk moet maken voor natuurvriendelijke recreatie. Het totale plan, dat op 23 april wordt gepresenteerd, vergt ruim f. 8 miljoen.

Tal van maatregelen en nieuwe samenwerkingsverbanden moeten ervoor zorgen dat activiteiten op gebied van natuur, recreatie, bosbouw en waterwinning worden geintegreerd. Het plan is opgesteld door de provincie Overijssel, de gemeenten Hellendoorn en Holten, het ministerie van Landbouw, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, recreatiegemeenschap Salland, de Grontmij en particuliere boseigenaren

De Sallandse heuvelrug beslaat circa 5200 ha en omvat de Hellendoornseberg, de Holterberg en de Haarlerberg. Op de heuvelrug zal onder andere een centraal gebied worden gecreeerd waarin het gemotoriseerde verkeer wordt teruggedrongen. Verder staat de aanleg van toeristensteunpunten, parkeerplaatsen, fiets-, wandel- en ruiterpaden op de planning, alsmede uitbreiding van het aantal routes voor deze vormen van recreatie. Na de inspraakrondes nemen de betrokken organisaties september aanstaande een definitieve beslissing.

Reageer op dit artikel