nieuws

Model geeft invloed milieumaatregelen aan

bouwbreed

Vergunningverleners en ondernemers verschillen vaak van mening over de bedrijfseconomische waarde van milieu-investeringen. De methode Marktsituatie, Internationale Omgeving en Weerstandsvermogen (MIOW+) geeft bedrijven en overheid inzicht in de bedrijfseconomische gevolgen van milieumaatregelen.

De provincie Gelderland gaf made namens het IPO en Rijkswaterstaat-RIZA opdracht tot de ontwikkeling van MIOW+. Een projectgroep van de Universiteit van Amsterdam begeleidde de uitwerking.

In deze groep zaten voorts de Kamers van Koophandel in Gelderland, VNO-NCW en de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij. De provincies en Rijkswaterstaat kochten het gebruiksrecht van het model. Gemeenten ke er ook gebruik van maken maar moeten dan zelf de gebruiksrechten verwerven.

Vrijwillig

MIOW+ is vooral bedoeld voor bedrijven met meer dan vijftig werknemers. Het gaat uit van enkele algemene en bedrijfsspecifieke variabelen. Het systeem verbindt de marktsituatie met de eigen financieel-economische positie.

Daardoor ontstaat inzicht in de mogelijkheden om de milieukosten zelf te betalen of door te berekenen aan de afnemers. MIOW+ is geen dwangmiddel en wordt op vrijwillige basis ingezet. Bedrijven voeren de analyse zelf uit. Naar verwacht zullen de ondernemers voor een goede afwikkeling een economisch adviseur moeten inschakelen. Het IPO richt een steunpunt in voor de beantwoording van vragen.

Reageer op dit artikel