nieuws

MKB-Nederland: ‘Minder belasting voor gebruikers OV’

bouwbreed Premium

Belastingaftrek voor telewerkers, carpoolers, mensen die dichter bij hun werk gaan wonen of gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Deze maatregelen bepleit MKB-Nederland in een nota, die de werkgeversorganisatie donderdag presenteerde. Het doel van de maatregelen is goed milieugedrag stimuleren en het fileprobleem terugdringen. De honderden miljoenen guldens die ermee gemoeid zijn, moeten komen uit de lastenverlichting voor de komende jaren. Het kabinet heeft die aangekondigd, maar niet ingevuld.

Voorzitter Kamminga van de werkgeversorganisatie zit duidelijk op een andere lijn dan fractievoorzitter Wolffensperger van D66, die ervoor pleitte het reiskostenforfait af te schaffen om de files te lijf te gaan. MKB Nederland zoekt de oplossing niet in het straffen van slecht gedrag, maar belonen van goed gedrag.

Als werknemers dichter bij hun werk gaan wonen, krijgen ze minder belastingaftrek wegens reiskosten. MKB-Nederland pleit ervoor om uit te rekenen hoeveel belastingaftrek bespaard wordt door een verhuizing en vervolgens een verhuispremie vast te stellen. Voor mensen met een eigen huis zou een vermindering van overdrachtsbelasting overwogen ke worden. Verder zouden mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer verhoging van de belastingaftrek moeten krijgen.

Reageer op dit artikel