nieuws

Miljoenen voor nieuw winkelcentrum Oosterhout

bouwbreed

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout willen f. 2,7 miljoen beschikbaar stellen voor het bouwrijpmaken van de gronden van het Arendsplein voor het nieuwe winkelcentrum. Een groot deel van de kosten van bouwrijp maken, vloeien voort uit de kosten van bodemsanering.

B en W hebben besloten de verontreinigde grond gedeeltelijk af te graven en af te dekken. Het grootste deel van de grond is slechts licht verontreinigd en mag elders worden verwerkt, bijvoorbeeld in een geluidswal. De rest moet worden gereinigd.

De overige activiteiten die moeten plaatsvinden zijn ondermeer het verleggen en aanpassen van kabels en leidingen, het verwijderen van parkeerautomaten en lichtmasten. Verder zal het groen moeten worden verwijderd en verhardingen opgenomen en waar nodig herstraat.

In een po-overeenkomst tussen de gemeente en de poontwikkelaars MAB BV/ABN-AMRO Poontwikkeling BV is afgesproken dat de gemeente alle grond verwerft die nodig is voor de bouw van het nieuwe winkelcentrum. Deze grond zal dan tegen een op voorhand afgesproken kostprijs voor de aanvang van de bouw worden overgedragen aan MAB/ABN-AMRO.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels