nieuws

Milieufederatie wil bouwlocatie uit streekplan

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland moet de Grote Polder bij Leiden als mogelijke bouwlocatie in het Streekplan West schrappen. Dat vindt althans de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Volgens de federatie zet het opnemen van een bouwlocatie die nog niet in de streekplanperiode aan bod komt een zoektocht naar echt geschikte locaties onder druk.

De Zuid-Hollandse Milieufederatie is sterk gekant tegen de bouw van de zogenoemde Grote Polder bij Zoeterwoude. Deze locatie maakt onderdeel uit van het Groene Hart en moet, zo vindt de federatie, van enige bouwactiviteiten gevrijwaard blijven.

De gemeente Leiden ziet in de Grote Polder echter de mogelijkheid de eigen ruimtenood te compenseren. Leiden heeft nog nauwelijks bouwmogelijkheden en zag de luchtbasis Valkenburg als potentiele bouwlocatie door het ministerie van Defensie gedwarsboomd.

In het concept Streekplan West hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de Grote Polder, vooral ook ter compensatie voor het wegvallen van Valkenburg, als mogelijke bouwlocatie opgenomen. Op deze locatie grenzend aan Zoeterwoude ke simpelweg 9000 woningen worden weggezet. Echter, bebouwing van de Grote Polder zal, volgens GS, pas na 2005 plaatshebben. Tot die tijd moet Leiden het doen met uitbreidingslocaties in Leiderdorp, Voorschoten en de Broek- en Simontjespolder in Oegstgeest.

Rijksbeleid

Nu staat het voornemen van GS om eventueel bouwen in de Grote Polder toe te staan haaks op het rijksbeleid. Immers, Margaretha de Boer stelt zich vierkant op tegen bebouwing in het Groene Hart.

Hoewel geen voorstander heeft de minister van VROM verklaard onderzoek naar bouwmogelijkheden op deze locatie niet in de weg te staan. Volgens De Boer kan het onderzoek juist argumenten genereren on de Grote Polder definitief niet in ontwikkeling te nemen. Er wordt dus een milieu- effectrapportage (mer) naar de verschillende verstedelijkingsopties ten behoeve van de Leidse regio uitgevoerd.

De Zuid-Hollandse Milieufederatie vindt nu dat het niet aangaat, vooruitlopend op de mer, de Grote Polder al in het nieuwe streekplan de bestemming bouwlocatie te geven. “De keuze van een bouwlocatie”, zo schrijft de organisatie aan het provinciebestuur, “is pas aan de orde als alle gegevens die nodig zijn voor een zorgvuldige afweging beschikbaar zijn. Dat zal de komende streekplanperiode nog niet het geval zijn. Een dergelijke stap zet de zoektocht naar de meest geschikte bouwlocatie onnodig onder druk. Een evenwichtige afweging van belangen komt zo in gevaar.”

Inspraak

In een reactie zegt een woordvoerder van de provincie Zuid -Holland dat de brief van de Zuid-Hollandse Milieufederatie als inspraak op het concept streekplan zal worden gezien. Op 9 april heeft er in het provinciehuis een hoorzitting over het streekplan-west plaats.

Reageer op dit artikel