nieuws

Milieubeweging fel tegen luchthaven in Markermeer

bouwbreed

Natuur- en milieuorganisaties hebben gisteren fel geprotesteerd tegen de mogelijke aanleg van een grote luchthaven in het Markermeer. In een brief aan het provinciebestuur van Flevoland stellen zij dat een eventueel vliegveld te veel geluidoverlast geeft, een aantasting is van de natuurwaarden en een bedreiging vormt voor waterrecreatie en visserij.

Het schrijven is ondertekend door de Milieufederaties Flevoland en Noord-Holland en de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer.

Eind vorige maand liet de provincie Flevoland weten dat een luchthaven in een ingepolderd Markermeer goede kansen heeft. Het proviciebestuur heeft dan ook een onderzoek gedaan om hun pleidooi kracht bij te zetten. Luchthaven Markermeer zou plaats ke bieden aan veertig miljoen passagiers en 400.000 vliegbewegingen per jaar. Het vliegveld zou een goede optie zijn wanneer luchthaven Schiphol de grenzen van de groei heeft bereikt. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt momenteel of en waar extra luchtvaartcapaciteit nodig is.

De milieu-organisaties vinden dat het geld voor een nieuwe luchthaven beter gestoken kan worden in andere sectoren die milieuvriendelijker zijn en waar arbeid goedkoper gerealiseerd kan worden.

Reageer op dit artikel