nieuws

Middag informatie- technologie voor land, water en milieu

bouwbreed

Op 28 maart wordt ’s middags in ’t Spant te Bussum de jaarlijkse LWI-dag gehouden. LWI is een stichting, die zich beweegt op het gebied van land, water, milieu en informatietechnologie. Er zijn verschillende projecten in ontwikkeling, onder andere voor het gebruik van informatietechnologie bij het beheer van kusten en estuaria, rivieren, en stedelijke-, haven- en industriele gebieden. De LWI-dag wordt georganiseerd door het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) te Gouda. Tijdens de bijeenkomst worden drie lezingen gehouden, onder meer over de besluitvorming rond grote infrastructurele werken. Aan het eind van de middag is er gelegenheid kennis te maken met informatietechnologische produkten, ontwikkeld door de po- en produktgroepen van LWI.

Inlichtingen over de LWI-dag zijn te verkrijgen bij CUR/LWI te Gouda, telefoon 0182 573730.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels