nieuws

Meeste milieuzorg komt op schouders gemeente

bouwbreed

Het nationale pakket duurzaam bouwen dat na jaren van touwtrekken tot stand is gekomen getuigt niet helemaal van doortastendheid. Des te meer milieuzorg komt om die reden neer op de schouders van gemeenten. Het plaatselijke bestuur moet evenals woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en individuen de vrijheid houden om verder te gaan dan het nationale pakket. Duurzaam bouwen en verbouwen is chiquer dan het gangbare werk en vroeg of laat levert dat ook veel geld op.

Hoogleraar milieukunde prof. dr. L. Reijnders legde op een bijeenkomst in Veenendaal uit dat wonen een forse milieubelasting veroorzaakt. Zo beloopt het aandeel in het energieverbruik ruim 20 procent. Die belasting valt nooit te voorkomen maar bouwen en verbouwen ke wel beduidend minder milieubedervend uitpakken. Overheden horen een centrale rol te spelen bij de duurzame bouw. Veel aandacht voor dat onderwerp behoort de centrale overheid op te brengen.

Die kan immers door middel van doorberekende integrale milieukosten in de prijzen, de vrijmaking van begrotingsgelden en regelgeving duurzaam bouwen bevorderen. Volgens Reijnders stelt de centrale overheid zich in deze erg terughoudend op.

Bouwrijp

In de gemeente Veenendaal komt duurzaamheid volgens wethouder J. Marijnissen-Euwen halverwege dit jaar aan de orde bij het bouwrijp maken van het gebied Petenbos-Oost. Het plan voorziet in de aanleg van een gescheiden rioolstelsel met buizen uit polypropyleen. De bouwwegen zullen uit hergebruikt asfalt bestaan. De nieuwe wijk Polderweg-Oost wordt zodanig verkaveld dat de woningen een gunstige ligging op de zon krijgen. Ook hier komt een gescheiden rioolstelsel terwijl de bestaande groenstructuur zoveel mogelijk behouden blijft. Verder wil de gemeente overeenkomsten sluiten met bouwers op basis van een programma van milieu-eisen.

Het gaat hierbij om een basispakket dat aangeeft wat er kan en wat er dus moet worden gedaan. Het pluspakket verstrekt eisen waaruit een keuze moet worden gemaakt. Veenendaal wil dit jaar overeenkomsten sluiten met de bouwers van de 500 woningen die in Petenbos-Oost tot stand komen. In duurzame aanbouw bevinden zich 101 woningen van de Veenendaalse Woningstichting in de Gelderse Blom waarbij het vooral om energiebesparing gaat. Aan de Robijnenbosweg in Petenbos komen 46 woningen voor Patrimoniums Bouwvereniging tot stand. In dit geval staat het gebruik van minder milieubelastende materialen voorop.

Fabrikanten

De milieubelasting van bouwmaterialen laat zich volgens drs. ing. J. Fokkema van de SEV nog moeilijk vaststellen. Omdat de belangen van fabrikanten en toeleveranciers groot zijn zal de discussie over duurzaam materiaalgebruik nog enige tijd doorgaan. Naar verwacht zullen in de komende jaren betere methoden komen voor het vaststellen van de milieubelasting die een woning veroorzaakt. Fabrikanten dienen daarop in te spelen. Op termijn leidt dat tot nieuwe ideeen over duurzaam materiaalgebruik waarbij er meer aandacht komt voor onderhoudsarme bouwwerken met een lange levensduur, meer flexibiliteit en een grotere herbruikbaarheid.

De SEV onderzoekt momenteel met 12 gemeenten de experimentele Milieuclassificatie Woningbouw die inzicht moet geven in de milieubelasting van een bepaald bouwprodukt in een bepaalde toepassing en van de gehele woning. De methode gaat uit van een vereenvoudigde LCA voor bouwmaterialen. De gemeenten betrekken plaatselijke opdrachtgevers bij dit experiment en maakten met poontwikkelaars en eventueel corporaties afspraken over het gebruik van de methode voor een nieuwbouwlocatie. Het resultaat van het onderzoek moet ervoor zorgen dat op een zeker moment met milieu-prestatie-eisen kan worden gewerkt.

Reageer op dit artikel