nieuws

Meer woningen op Chasseterrein

bouwbreed

Meer woningen, bijna 800 in plaats van ruim 600, op een kleiner gebied met meer voorzieningen, zoals een congrescentrum en poppodium. De ontwikkelcombinatie Proper-Stok/Wilma wil volgend jaar beginnen met de bouw van dit door architect Rem Koolhaas aangepaste ‘campusplan’ voor het Chasseterrein aan de rand van de Bredase binnenstad.

Bij de presentatie van het plan, maandagavond in het Chassetheater, noemde wethouder E. de Bruin het “hartstikke inspirerend” en burgemeester Rutten had “alle vertrouwen dat de vonk van enthousiasme over zou springen naar de gemeenteraad”. Als die 25 april met het plan instemt, hoopt men voorjaar 1997 de eerste paal te slaan.

De planvorming voor het voormalige kazerneterrein heeft een roerige voorgeschiedenis. Na een ontwerpcompetitie in de zomer van 1994 ontstond een patstelling in de gemeenteraad die niet tot een keuze kon komen tussen de plannen van ontwerper Bhalotra met de Proper-Stok Groep en van dat van Rem Koolhaas en de combinatie Geerlings Vastgoed/Wilma Bouw. Een half jaar geleden doorbraken de ontwikkelaars de impasse: Geerlings en Bhalotra trokken zich terug, en Proper-Stok/Wilma adopteerden het plan van Koolhaas. De gemeenteraad stemde ermee in dat zij hun plan verder zouden uitwerken.

Nieuwe woningtypologie

Het programma voor het Chasseterrein is op diverse punten veranderd. Zo is er een “poppodium” bijgekomen, waarvoor de voormalige officiersmess moet worden verbouwd. Het aantal (ondergrondse) openbare parkeerplaatsen is met 200 plaatsen uitgebreid tot 800. Die dienen voor de eveneens nieuwe cluster van restaurants, hotel, evenementenhal en congresfaciliteiten rond de Kloosterkazerne naast het Chassetheater. Hoewel het beschikbare terrein voor woningbouw daardoor kleiner is geworden, is toch een groter aantal gepland: 790 in plaats van 637.

Ontwikkelaar P. van der Gugten: “Wij schrokken van de drastische ontwikkeling aan de randen van het terrein. Om het plan budgettair neutraal te houden, hebben wij het aantal woningen opgekrikt. Er zijn redelijk veel gestapelde woningen (500) en voor de grondgebonden woningen zal een nieuwe typologie moeten worden ontwikkeld.” Voorbeelden daarvan zijn een blok met honderd patiowoningen, een deels zwevend ‘slanggebouw’ en het centraal gelegen carre met ‘bruggebouw’, ‘verandawoningen’ en daarbovenop gestapelde urban villa.

Van de woningen komt 30% in de sociale huur- of koopsector met prijzen tot twee ton, 40% in het middensegment rond de tweeenhalve ton en 30% daarboven. Van Gugten ziet de grote variatie aan typen en prijsklassen als een waarborg voor een vlotte verkoop. Het plan moet kort na 2000 zijn afgerond. De totale ontwikkelingskosten worden geschat op ongeveer f. 300 miljoen.

Innovatieve constructie

Het plan moet gezien worden als een campus, lichtte ontwerper Xaveer de Geyter van Koolhaas’ bureau OMA toe. Het is een veld, deels beplant met eiken, met de gebouwen als losse objecten erop. Er zijn nauwelijks straten; voetgangers en fietsers ke over het veld hun eigen informele paden volgen.

Tijdens de presentatie noemde de als criticus ingehuurde stedebouwkundig adviseur ir. R. Geurtsen deze “nieuwe ruimtelijkheid” op onderdelen “haast geniaal”. Hij pleitte wel voor een veel compactere, automatische ondergrondse garage, waar auto’s mechanisch, als in een magazijn, worden opgeborgen. Wethouder De Bruin merkte op dat een goed beheer van het openbare veld nadere studie vereist.

Dat beaamde ontwikkelaar Van Gugten: “De grootste krachtsinspanning zal het waarborgen van de veiligheid zijn; daarmee staat of valt het hele plan.” Ook de kwaliteit van de onorthodoxe woonblokken en -stroken zal extra zorg vergen; daarvoor zit volgens Van Gugten nog voldoende speling in het budget. Onder supervisie van OMA zullen binnen- en buitenlandse architecten worden ingeschakeld. Een aparte studie is, volgens Van Gugten, ook nodig naar de constructie van de vele ‘zwevende’ blokken.

Gekeken moet worden of innovatieve constructies uit de bruggenbouw bruikbaar zijn, om te voorkomen dat een woud aan kolommen de begane grond ontoegankelijk maakt. De Geyter achtte het waarschijnlijk dat daarvoor ingenieursbureau De Weger wordt ingeschakeld. Sinds oktober vorig jaar bezit De Weger de helft van de aandelen van OMA.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels