nieuws

Magische maskers in context geplaatst

bouwbreed

Met de tentoonstelling Magische Maskers wil het Haagse museum Het Paleis stelling nemen tegen diegenen die Afrikaanse gebruiksvoorwerpen losmaken uit hun context en ze puur als kunst afficheren. Het Paleis wil in de vorm van teksten, documentairefoto’s en videobeelden over het gebruik van de Afrikaanse maskers die achtergrond wel bieden.

Naast volkenkundige musea zijn er tegenwoordig steeds meer kunstmusea die Afrikaanse voorwerpen exposeren. Zij doen dat vanwege de esthetische kwaliteiten van de objecten. Volkenkundige musea besteden daarentegen juist aandacht aan de maatschappelijke betekenis van de werken. In Parijs woedt al enige maanden een discussie over de vraag of een aantal topwerken uit het Musee de l’Homme, een volkenkudig museum, niet naar het Louvre moeten worden overgebracht.

Volgens Franz Kaiser, bij Het Paleis verantwoordelijk voor de tentoonstelling Magische Maskers, leidt de opwaardering van gebruiksvoorwerpen tot kunstobjecten er ook toe dat zij als marktobjecten duurder worden. Een heilloze ontwikkeling, want dat trekt weer (Westerse) handelaren aan, waardoor de prijs verder omhoog gaat.

De Magische Maskers op de Haagse tentoonstelling, die nog tot en met 31 maart loopt, zijn alle afkomstig uit het Parijse Musee de l’Homme. Er zijn meer dan honderd maskers te zien uit zeventien West- en Centraalafrikaanse landen. Maskerades hebben in Afrika een belangrijke maatschappelijke functie en ke een uitlaatklep vormen voor sociale onrust en andere problemen. Maskers worden gebruikt om in contact te treden met goden of voorouders, maar hebben ook een amusementsfunctie.

Tegelijk met Magische Maskers is in Het Paleis een tentoonstelling te zien van tekeningen en schilderijen van de in Senegal geboren kunstenaar Iba Ndiaye. Het Paleis, een dependance van het Haags Gemeentemuseum, wil met die confrontatie de discussie over de plaats van andere culturen binnen de Westerse cultuur verder aanwakkeren.

Ndiaye is weliswaar Afrikaan, maar ging voor zijn opleiding naar Frankrijk en liet zich inspireren door klassieke meesters als Rembrandt, Rubens, Poussin en Picasso. Desondanks is hij in de Westerse kunstwereld niet geaccepteerd en slaagde hij er nauwelijks in buiten het tentoonstellingscircuit van de volkenkundige musea te exposeren.

Reageer op dit artikel