nieuws

Landbouwminister heeft geen mening over ontpoldering

bouwbreed Premium

Minister Van Aartsen (Landbouw en Natuurbeheer) geeft geen mening over het door Zeeuwse boeren gewraakte plan om polders onder te laten lopen. Wel heeft hij er alle vertrouwen in dat landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties tot elkaar komen over de kwestie ontpolderen. De bewindsman zei dit tijdens een werkbezoek in Zeeland.

De Zeeuwse natuurbeschermingsorganisaties zien ontpolderen als een onontkoombare ingreep om natuurgebied te compenseren dat verloren gaat door de voorgenomen verdieping van de Westerschelde. Het gaat daarbij om 0,3% van het landbouwareaal. Zij willen daarover met de boeren overleggen.

De Zeeuwse landbouworganisaties (3 ZLO) willen eerst van hun achterban weten of ze wel in overleg mogen. Voorzitter H. van der Maas van 3 ZLO zei onlangs nog dat ontpoldering onbespreekbaar blijft. Volgens de boeren is er buitendijks voldoende mogelijkheid voor natuurontwikkeling en zijn er geen bewijzen voor de noodzaak en het nut van ontpoldering.

Reageer op dit artikel