nieuws

KvK wil snel besluit over trace flitstrein

bouwbreed Premium

De Kamers van Koophandel in de regio’s Amsterdam/Haarlem en Rotterdam vinden dat het kabinet nu snel de knoop moet doorhakken over de komst van de hoge-snelheidstrein naar Nederland. Volgens de Kamers moet de ministerraad definitief beslissen het flitsspoor tussen de havenstad en de hoofdstad aan te leggen aan de oostzijde van Zoetermeer. Tussen Rotterdam en Belgie willen de Kamers dat het kabinet vasthoudt aan een spoor langs de A16/E19, zo schrijven ze in een brief aan het kabinet.

Met dit schrijven nemen de Kamers afstand van de opstelling van de zusterorganisatie in Haaglanden. Deze Kamer wil namelijk dat het snelspoor tussen Amsterdam en Rotterdam wordt gebundeld langs de snelwegen A4 en A13. Door de bouw van een HSL-station bij het Prins-Clausplein kan Den Haag zo een volwaardige aansluiting krijgen op het net. In het voorlopige voorkeurstraject van het kabinet (ten oosten van Zoetermeer en door het Groene Hart) mist de Residentie een directe aansluiting.

De Tweede Kamer heeft het kabinet intussen gevraagd de Haaglanden-optie goed te bekijken omdat ze goed kan zijn voor de economische ontwikkeling van de regio Den Haag. Het bedrijfsleven in Rotterdam en Amsterdam stelt nu geen behoefte te hebben aan nieuwe studies en rapporten. De mainports Amsterdam (Schiphol) en Rotterdam (haven) zijn niet gebaat bij verder uitstel, vinden ze.

Reageer op dit artikel