nieuws

KvK Haaglanden komt met ‘variant op hsl-variant’

bouwbreed

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden wil met “een variant op de Bos-variant” alsnog voor elkaar krijgen dat de Haagse regio aangesloten wordt op de hoge snelheidslijn. De oplossing is dit keer gezocht in een strakke bundeling van het hsl-traject met de rijkswegen A13 en A4.

Bij de hsl-zuid (Parijs-Amsterdam) draaide de discussie nog niet zo lang geleden vooral om drie trace-varianten. De eerste is de zogeheten A1-variant, een nieuwe lijn tussen Rotterdam en Amsterdam door de rand van het Groene Hart bij Zoetermeer. Deze geniet de voorkeur van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland.

De tweede is de hsl langs bestaand spoor. Met name de Haagse regio is daar voorstander van omdat zo Den Haag wordt aangesloten op de flitstrein. Alom in Haaglanden wordt deze aansluiting als onmisbaar gezien voor de verdere economische ontwikkeling van de regio.

Dinsdag viel echter het doek voor deze variant. Een onafhankelijk ‘audit-team’ maakte bekend dat de hsl over bestaand spoor niet haalbaar is, omdat delen van het trace zes-sporig zouden moeten worden. En dat is te duur en te moeilijk inpasbaar.

De zogeheten Bos-variant (de WB3-variant) kwam als derde variant om de hoek kijken, en is inmiddels opgenomen in de PKB-procedure. Hierbij gaat het om een bundeling van de bestaande infrastructuur met de A13 en A4. Probleem is dat een aantal belangrijke Vinex-locaties wordt doorsneden, wat tot afwijzende reacties leidde bij een aantal Haaglandse gemeenten. Ook Verkeer en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland spraken zich uit tegen deze variant. En omdat er geen halte in Den Haag was voorzien, liep deze gemeente evenmin warm voor het alternatieve trace.

Aan deze drie werd gisteren door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden een vierde toegevoegd: volgens KvK-voorzitter Van Iersel “een variant op de Bos-variant”.

De oplossing wordt nog steeds gezocht in een bundeling met de rijkswegen A13 en A4. Nieuw is echter dat daarbij gebruik wordt gemaakt van ‘glide-over-viaducten’, die de hsl over de bestaande weginfrastructuur en tussen de verkeersstromen van het Prins Clausplein leiden.

Bovendien is een station voorzien tussen Ypenburg en Prins Clausplein. Dit leidt weliswaar tot een tijdverlies van zes minuten, maar dat kan in de nadere uitwerking van het trace bij Rotterdam en Amsterdam nog worden goedgemaakt.

De nu gepresenteerde variant is de beste, zo vinden de bedenkers ervan. De kosten zijn gelijk aan die van de A1-variant van V en W, de geluidsoverlast is minder, het Groene Hart wordt niet aangetast, en misschien wel het belangrijkste: Haaglanden krijgt haar zo gewilde aansluiting.

Reden voor de Haagse wethouder Meijer zijn steun te geven aan het initiatief van de KvK. “Wij zien de hsl langs bestaand spoor nog steeds als de beste oplossing. De politieke realiteit is echter anders. Daarom vinden wij dit nu het beste alternatief.”

Volgende week vrijdag praat het kabinet voor het eerst over het trace van de hsl. De definitieve beslissing valt naar verwachting eind april.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels