nieuws

Kondor Wessels op overnamepad

bouwbreed Premium

Kondor Wessels Infrastructuur BV in Rijssen en Wegenbouw De Vries BV in Erica (Drenthe) voeren sinds enige tijd besprekingen over de overname door Kondor Wessels van De Vries. Op basis van de huidige stand van de besprekingen wordt verwacht dat op korte termijn overeenstemming zal worden bereikt.

Hiermee zet Kondor Wessels haar in 1994 ingezette koers voort haar activiteiten in de infrastructurele werken uit te breiden door overname van in die sector werkende bedrijven.

Wegenbouw De Vries realiseert met achttien medewerkers een jaaromzet van circa f. 3,5 miljoen. Het bedrijf is vooral actief in de wegenbouw en het grondverzet in de regio Noord-Oost Nederland. Voor de Vries ontstaan er na de overname mogelijkheden voor expansie. De vakorganisaties en de betrokken ondernemingsraden zijn van de besprekingen op de hoogte gesteld.

Reageer op dit artikel