nieuws

Kohnstamm bij start landelijk Keurmerk Veilig Wonen: ‘Inbraakpreventie moet in bouwvoorschriften’

bouwbreed Premium

In de bouwregelgeving zouden meer voorschriften moeten worden opgenomen om de inbraakwerendheid van gebouwen te vergroten. Dat vindt staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken. “Terwijl de brandveiligheid zeer gedetailleerd is omschreven in de bouwvoorschriften, bestaat er over hang- en sluitwerk bijna niets”, constateert Kohnstamm. Hij wil dan ook samen met zijn collega Tommel van VROM in de loop van dit jaar nadere besluiten nemen over dit onderwerp in het kader van de evaluatie van de Nota Veiligheidsbeleid.

Kohnstamm sprak gisteren op een congres over veiligheid in Utrecht. Tijdens dit congres werd het startsein gegeven voor de invoering van het nationaal Keurmerk Veilig Wonen, de landelijke versie van het Politiekeurmerk Veilig Wonen waarmee de politieregio Hollands Midden al enige tijd experimenteert.

Voorlopig is het nationale keurmerk nog een experiment, waarbij alle 25 politieregio’s ke aansluiten. Om het experiment in goede banen te leiden wordt bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting een Servicepunt Veilig Wonen ingericht, een helpdesk waar alle betrokken partijen met hun vragen terecht ke.

Na afloop van het experiment zal de keurmerkstructuur worden geintegreerd met de activiteiten van de Stichting Borg. Deze stichting, waarin verzekeraars, de beveiligingsbranche en de overheid participeren, is onder meer actief in de certificering van vrijstaande woningen en bedrijfsgebouwen.

Eisenpakket

De definitieve versie van het keurmerk voor zowel nieuwbouw als bestaande woningen moet gereed zijn op 1 januari 1998. In de tussentijd zal het eisenpakket, op grond waarvan het keurmerk wordt verleend, worden vervolmaakt en verbreed. Zo zal worden bekeken of er ook eisen met betrekking tot de brandveiligheid aan ke worden toegevoegd.

Bovendien zal naast het nu beschikbare keurmerk voor nieuwbouw ook een keurmerk worden ontwikkeld voor bestaande woningen. Dat zal worden gebaseerd op enkele lopende veiligheidspoen in bestaande wijken, zoals het po ‘Samen werken aan veilig wonen’ in de provincie Utrecht. Daar zijn inmiddels -met politieadvies- 5222 woningen beveiligd, hetgeen een daling van het aantal inbraken met 14 procent tot gevolg had, terwijl het aantal (mislukte) inbraakpogingen steeg.

Ook de ervaringen met het keurmerk voor nieuwbouwwijken in de regio Hollands Midden zijn positief. Tientallen opdrachtgevers hebben zich inmiddels gemeld om het keurmerk aan te vragen. Speciaal daartoe opgeleide preventieadviseurs van de politie begeleiden hen daartoe tijdens de voorbereiding van de plannen.

Produktontwikkeling

In het kader van het experiment moet volgens directeur drs. J.G.C.M. Schuyt van de SEV ook aan produktontwikkeling worden gedaan. Want veiligheid wordt in zijn ogen nog steeds geassocieerd met deugdelijk hang- en sluitwerk, terwijl het gaat om de veiligheid van hele gevelelementen. En daarmee is op grote schaal nog geen ervaring opgedaan. Bovendien is het volgens Schuyt bij het ontwikkelen van een uniform keurmerk van groot belang dat veiligheidseisen worden gecombineerd met de technische en financiele eisen, want “het heeft weinig zin om vanuit veiligheidsoverwegingen zware eisen te stellen die door woningcorporaties om financiele of technische redenen niet worden toegepast”.

Dat het experiment lukt, daarvan is de SEV echter overtuigd: bij de start van het landelijke experiment bood Schuyt de staatssecretaris een koevoet aan. Als collectors-item.

Reageer op dit artikel