nieuws

Kantoren op terrein Westergasfabriek

bouwbreed Premium

Het ziet ernaar uit dat er op het terrein van de voormalige Westergasfabriek aan de Amsterdamse Haarlemmerweg nieuwbouw kantoren gaan komen.

Dat is de voorwaarde die wethouder E. Peer (Economische Zaken) verbindt aan deelname van de gemeente aan plannen met het terrein die gezamenlijk met het stadsdeel Westerpark zijn opgesteld.

In het plan, dat volgende maand in het college van burgemeester en wethouders wordt besproken, staat dat het 13,5 hectare grote terrein bij het al bestaande Westerpark zal worden getrokken. De 19e eeuwse fabrieksgebouwen worden opgeknapt, terwijl een deel van het omliggende terrein voor manifestaties gebruikt gaat worden. Het gaat dan onder meer om exposities, toneelvoorstellingen en popconcerten.

Door aan de Westergasfabriek een culturele bestemming te geven, willen wethouder Peer en de deelraad Westerpark niet alleen het leefklimaat in de oude stadswijk opkrikken, maar ook het toerisme en culturele leven in Amsterdam een extra impuls geven.

Voor het gehele po is een bedrag van ongeveer f. 22 miljoen nodig. Wethouder Peer zou bereid zijn om ongeveer de helft van de kosten van de aanleg van het park en de verbetering van de infrastructuur van het terrein te vergoeden. Daaraan heeft hij een harde voorwaarde gekoppeld. Met het oog op de werkgelegenheid moet op het terrein 3500 vierkante meter grond worden vrijgehouden voor de nieuwbouw van kantoren. Het stadsdeel is daarmee akkoord gegaan op voorwaarde dat de architectuur en de stedebouwkundige inpassing van de nieuwbouw geen afbreuk zal doen aan het monumentale karakter van het terrein.

De rest van de financiering komt onder andere van de stadsdeelraad en de opbrengst uit de nieuwbouw op het terrein.

Reageer op dit artikel