nieuws

Kampen krijgt eerste overslagcentrum

bouwbreed Premium

In Kampen is de bouw begonnen van het eerste Regionaal Overslagcentrum (ROC). In Nederland komen in totaal twaalf tot vijftien van deze centra. Het zijn distributiepunten en logistieke knooppunten, die het transport over de weg koppelen aan dat over het water.

Door de regionale overslagcentra vermindert het vervoer per auto en groeit dat per schip flink. Dat leidt tot minder verkeersdrukte, milieuvervuiling en geluidshinder.

Een probleem voor het ROC in Kampen is dat de vaargeul vanaf het Ketelmeer naar de IJssel niet diep genoeg is voor grotere schepen. Het is de bedoeling de geul uit te diepen. Het uitgebaggerde slib gaat naar een depot in het Ketelmeer. Het overslagcentrum in Kampen kost f. 5 miljoen. De financiering ervan is mogelijk gemaakt door het Rijk, de provincie Overijssel en Kampen. Begin 1997 wordt het ROC in gebruik genomen.

Reageer op dit artikel