nieuws

Kamers van Koophandel komen in het nauw

bouwbreed

Het Europese Hof van Justitie zal binnen enkele maanden bepalen of de contributie die de Nederlandse Kamers van Koophandel het bedrijfsleven opleggen in strijd is met Europese voorschriften.

De heffingen bedragen inmiddels ruim f. 250 miljoen per jaar en zijn mogelijk in strijd met een Europese richtlijn die in 1972 van kracht werd. Advocaat-generaal M. Jacobs van het Europese Hof geeft donderdag in zijn zogeheten Conclusie, een toonaangevend advies, de voorzet.

De voortekenen zijn voor de Kamers van Koophandel slecht: op 20 april 1993 wees het Europese Hof in een sterk vergelijkbare Italiaanse zaak het arrest Ponente Carni, waarin de Italiaanse heffing als strijdig met Richtlijn 69/335 van tafel werd geveegd. De Nederlandse partijen die tegen de heffing krachtens de handelsregisterwet procederen, varieren van groot tot uiterst klein. Elke partij is voor het Nederlandse College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) verschenen met eigen specifieke argumenten en slechts een gezamenlijk doel. Als Nederland voorschrijft dat de Kamer van Koophandel allerlei activiteiten moet verrichten bovenop het bijhouden van het handelsregister (inschrijving van ondernemingen) moet de Staat dat ook maar zelf betalen.

Wegvallen

De Kamers van Koophandel zien de financiele kurk waarop zij drijven wegvallen. De Nederlandse handelsregisterwet is onder de dreiging van een faillissement voor de Kamers van Koophandel niet aangepast. Of Economische Zaken noodwetgeving achter de hand heeft, of het er op aan zal laten komen is onbekend. Dit is een onprettig vooruitzicht voor de Kamers van Koophandel, die dachten met de wet in de hand ondernemers die weigeren de contributie te voldoen zonder meer op de knieen te ke krijgen. Wie niet betaalt krijgt een aanmaning, schrijft de wet voor, en vervolgens een dwangbevel. De Kamer van Koophandel mag vervolgens de deurwaarder inschakelen. De kans dat deze posities 180 graden zullen draaien is niet denkbeeldig.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels