nieuws

Kabinet denkt aan nieuwe regeling voor schade bij rampen

bouwbreed

Het kabinet overweegt een nieuwe wettelijke regeling voor de vergoeding van schade bij rampen. De financiering zou moeten plaatsvinden via de algemene middelen.

Oorspronkelijk werd gestreefd naar een regeling waarbij de verzekeraars waren betrokken. Daarvoor was in mei vorig jaar met het Verbond van Verzekeraars een convenant gesloten. Een negatief advies van de Raad van State torpedeerde dit plan.

In het nieuw voor te bereiden wetsvoorstel is geen rol weggelegd voor de verzekeraars. Ook heeft dit wetsvoorstel een uitgebreider doel dan de oorspronkelijke plannen. De nu afgeblazen nationale verzekering gold alleen bij aardbevingen en overstromingen van rivieren.

Het is de bedoeling dat in het nieuwe wetsvoorstel ook andere rampen worden opgenomen. Per ramp zal maximaal een bedrag worden uitgekeerd van ongeveer 1,6 miljard gulden. Verder wordt in de nieuwe plannen waarschijnlijk een flink eigen risico voorgesteld, plus een maximumvergoeding per individueel geval.

Reageer op dit artikel