nieuws

Jorritsma moet lawaai Schiphol inperken

bouwbreed

De Commissie Geluidhinder Schiphol wil dat minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat voorkomt dat Schiphol dit jaar de grenzen voor geluidhinder overschrijdt. De beheerders van de luchthaven noemen de opstelling van de CGS eenzijdig.

Dit jaar is een proefjaar voor de officiele geluidsnorm van volgend jaar. De norm krijgt dan een wettelijk karakter en schrijft onder meer de grenzen voor waarbinnen de hinder mag optreden en geeft aan bij hoeveel woningen welke geluidsbelasting mag optreden. Uit het gebruiksplan 1996 van Schiphol blijkt dat in Zaanstad ’s nachts ruim 2000 woningen meer overlast zullen ondervinden dan de norm aangeeft. De CGS noemt dat onaanvaardbaar en wil dat de minister een regeling treft voor het aantal vliegbewegingen. Schiphol verwacht dat dit aantal dit jaar groeit tot 303.000. De luchthaven zegt dat het er alles aan doet om binnen de norm te blijven. Schiphol zou niet meer dan 13.600 woningen belasten. De norm stelt het aantal op 15.100. De beheerders zeggen zich vooral te richten op de afname van het aantal gehinderde woningen. Dat gebeurt vooral door het weren van oude lawaaierige vliegtuigen.

Reageer op dit artikel