nieuws

Huurdersadviezen vaak opgevolgd

bouwbreed Premium

Woningcorporaties en hun huurders zien grote voordelen in het zogeheten gekwalificeerd adviesrecht. Dit recht houdt dat huurdersorganisaties adviezen geven aan de corporaties over beleids- en beheerkwesties, die moeten worden opgevolgd tenzij er goede argumenten ke worden aangevoerd om het anders te doen.

Beide partijen zijn positief over het instrument, zo blijkt uit een experiment met zes corporaties. Het onderzoek is verricht door Delftse instituut OTB, in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Corporaties blijken de meeste adviezen over beheer, beleid, en algemene onderwerpen op te volgen. Alleen als het gaat over het huurbeleid kan zelden overeenstemming worden bereikt.

De voordelen van het gekwalificeerd adviesrecht wegen volgens OTB ruimschoots op tegen het nadeel ervan: het vergt relatief veel tijd en geld.

Reageer op dit artikel