nieuws

Hoofdaannemers veroorzaken zelf de meeste problemen

bouwbreed Premium

Aannemers zouden allereerst moeten streven naar een verbetering van de samenwerking in hun eigen organisatie. Hoofdaannemers veroorzaken namelijk tweemaal zoveel problemen als onderaannemers en derden, en zij hebben er zelf ook het meeste last van. Een groot deel van de problemen in de bouw is dus te voorkomen door een goede samenwerking binnen de eigen organisatie. Daarnaast is ook aandacht nodig voor samenwerking tussen aannemers, onderaannemers en derden.

Dat is te concluderen uit het rapport ‘Lessen uit samenwerking’, een uitgave van de Stichting Bouwresearch (SBR) te Rotterdam. In het rapport is met zwarte stippen aangegeven hoeveel problemen in de bouw door aannemers, onderaannemers en derden worden veroorzaakt. Met staafdiagrammen is weergegeven, hoeveel last aannemers en onderaannemers van de problemen hebben (over de hinder die derden ondervinden laat het rapport zich niet uit).

In totaal blijken hoofdaannemers tweemaal zoveel problemen te veroorzaken als onderaannemers. Derden veroorzaken ruim half zoveel problemen als onderaannemers. Als het gaat om wie er hinder van de problemen ondervindt, ligt de verdeling anders. Het meeste last van de problemen hebben de aannemers zelf. Echter, de onderaannemers ondervinden ca. driekwart zoveel hinder als de aannemers. In verhouding ondervinden de onderaannemers dus meer hinder, dan dat zij problemen veroorzaken.

Knelpunten

In het rapport zijn de problemen vergaand uitgewerkt voor de verschillende bouwfasen en knelpunten. Ook wordt aangegeven aan wie de problemen zijn toe te rekenen, en hoeveel last de bouwpartners ervan ondervinden. Per knelpunt zijn er aanzienlijke verschillen.

Een voorbeeld van een knelpunt dat door samenwerking binnen de organisatie van de aannemer opgelost kan worden is ‘te weinig inspraak over de uitvoering’ in de fase van prijs- en contractvorming. Het blijkt dat uitvoerders en poleiders meer betrokken zouden moeten worden bij de keuze van onderaannemers. Andere voorbeelden waarbij aannemers vooral zichzelf in de wielen rijden, zijn het ontbreken van een bouwstartvergadering, het onvoldoende raadplegen van onderaannemers en uitvoerder in de werkvoorbereidingsfase, de onbereikbaarheid van contactpersonen in de uitvoeringsfase en onduidelijkheid over het tempo waarin de uitvoering voltrokken moet worden. Veel problemen zijn te voorkomen door goed overleg en een duidelijke planning.

Selectie

Aan het eind van een po zou de aannemer moeten zorgen voor een duidelijke afsluiting, met heldere afspraken en een evaluatie van gemaakte fouten. Bij een volgend po moeten onderaannemers niet alleen op prijs worden geselecteerd, maar ook op basis van opgedane ervaringen. Door al deze maatregelen te nemen voorkomt een aannemer problemen, waarvan hij zelf nog het meeste hinder ondervindt.

Onderaannemers veroorzaken minder problemen en hebben er ook minder last van. Zij ke problemen voorkomen door een volledige offerte te maken, hun werk af te stemmen met andere onderaannemers, zorgvuldige tekeningen te maken, niet steeds van personeel te wisselen, fouten te herstellen en garantieverklaringen af te geven. Het zijn punten waarvan de aannemer vaak het meeste last heeft. Onderaannemers ondervinden vaak hinder van moeizame procedures rond het indienen van termijnen. Dat valt vooral de aannemer toe te rekenen.

Vaste partners

Behalve samenwerking binnen de organisatie van de aannemer is dus ook samenwerking tussen aannemer, onderaannemer en derden van belang. In het rapport staan de tien belangrijkste knelpunten en een aantal tips voor samenwerking op een rijtje. Veel problemen komen voort uit tijdsdruk, gebrek aan planning, onvoldoende overleg en het niet duidelijk vastleggen van afspraken. De bedrijfscultuur is vaak te veel gericht op de technische aspecten van het bouwen en te weinig op management en communicatie.

De allereerste tip is, zowel voor onderaannemers als voor aannemers, om zoveel mogelijk te werken met vaste partners. Voor beide partijen worden nog zes andere tips gegeven. In het rapport staan naast de knelpunten veel praktische oplossingen. Aan het eind wordt ook nog een stappenplan voor verbetering van de situatie gegeven. Met behulp daarvan kan de samenwerking structureel verbeterd worden.

SBR-rapport 370 is te bestellen bij de Stichting Bouwresearch te Rotterdam, tel. 010-4114111.

Reageer op dit artikel