nieuws

Het kleine bedrijf

bouwbreed Premium

Na het overlijden van de heer Goudvis, die jarenlang de rubriek ‘Het kleine bedrijf’ voor ons verzorgde, hebben wij lang gespeurd naar iemand die het gat dat viel adequaat kon dichten. Dat was niet eenvoudig. In de persoon van Paul Schol, die al de rubriek Ondernemerschap voor ons verzorgt, hebben wij de auteur gevonden die in staat is om aanwijzingen te geven aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De een is de ander niet, en daarom is het ook ondenkbaar dat deze nieuwe rubriek zich laat vergelijken met ‘Het kleine bedrijf’, maar ik denk zeer zeker dat de verhalen van Paul Schol aan een behoefte in de bouwbranche tegemoet zullen komen. W.E.

Verplichte vut-bijdrage?

Al 15 jaar ben ik werkzaam in de bouw en wordt circa 8% tot 10% van mijn jaarsalaris aan vut-premie betaald. Ik ben nu 40 jaar. In 1990 ben ik enig aandeelhouder en directeur (DGA) geworden van een bouwbedrijf. Nog steeds betaal ik jaarlijks vut-premie. Ik wil met 55 jaar stoppen, zodat ik op grond van de huidige regels niet in aanmerking kom voor een vut-uitkering. Bestaat de mogelijkheid om van de verplichte bijdrage af te komen?

Een DGA van een bouwbedrijf wordt door het SFB nog steeds gezien als ‘werknemer’ voor de vut-uta-cao. Het vreemde aan deze vut-cao-verplichting is dat de DGA sinds 1987 door het SFB niet meer wordt gezien als ‘werknemer’ voor de verplichte werknemersverzekeringen zodra hij een stemrecht van 50% of meer heeft in zijn bv. De DGA heeft zich daarvoor particulier moeten verzekeren. Dat lijkt op meten met twee maten.

In de bouw doet u als DGA verplicht mee in de collectieve vut die in de cao is geregeld. Werkgever en werknemer betalen samen 10,8% vut-premie over uw loon ‘ziektewet’. Maar omdat u als DGA geen ZW-premie betaalt, wordt voor u een fictief loon ‘ziektewet’ uitgerekend met een maximum van 1,5 keer het maximum dagloon van de ziektewet ( f. 113.577). Dat komt neer op maximaal f. 12.266 aan vut-premie in 1996. Volgens de cao wordt 4% op de bv verhaald, en 6,8% wordt ingehouden op uw salaris als DGA.

Over deze vut-kwestie is er na een interessante uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter in 1994 een discussie op gang gekomen over de positie van de DGA. Hij is zowel werknemer als werkgever en derhalve ontbreekt een wezenlijk kenmerk van de arbeidsovereenkomst, namelijk de gezagsverhouding. Daarom is de DGA niet te beschouwen als werknemer zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

Inmiddels loopt er een aantal gerechtelijke procedures van DGA’s van bouwbedrijven tegen het SFB. Ook u kunt tot vijf jaar terug bezwaar aantekenen tegen alle opgelegde vut-nota’s over de jaren 1991, 1992, 1993, 1994 en 1995. Meldt in het bezwaarschrift de nota-nummers en de exacte bedragen. Toon aan dat u officieel DGA bent. Verzoek om uitstel van betaling voor de nog niet betaalde nota’s. Het vut-Fonds van het SFB zal in afwachting van een gerechtelijke vonnis uw bezwaar in eerste instantie afwijzen.

Met dat bezwaar claimt u echter het recht op terugvordering van de door u betaalde vut-premies over de afgelopen vijf jaar. Dit bedrag kan oplopen tot circa f. 50.000. Indien u de zaak op zijn beloop laat en de rechter komt in 1996 voor DGA’s tot een positieve uitspraak dan zal het SFB tot een regeling komen. Die regeling dekt waarschijnlijk alleen het lopende jaar.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol Moret Ernst en Young Accountants, Arnhem. tel. 026 – 32 09 500.

Reageer op dit artikel