nieuws

Haaglanden en provincie besluiten over HSL-trace

bouwbreed Premium

Zowel het stadsgewest Haaglanden als de provincie Zuid Holland besluiten vandaag over welk trace zij voor de hoge snelheidslijn aan het kabinet adviseren. Haaglanden lijkt vooralsnog vast te houden aan het laten rijden van de snelle treinverbinding over bestaand spoor. De provincie ziet meer heil in de A1 variant met de aantekening dat de supertrein onder het Groene Hart door moet rijden.

De Zuidhollandse gedeputeerde T. Jansen heeft nooit iets gezien in varianten die afwijken van het Groene-Hart-trace. “De HSL moet volwaardig ke worden aangelegd om de miljarden investering betrouwbaarheid en toekomstwaarde mee te geven”, aldus de verantwoordelijke gedeputeerde.

Jansen ziet zich uiteraard in zijn mening gesterkt nadat het zogenoemde auditteam min of meer vernietigend heeft uitgehaald naar de variant waarbij de hsl over bestaand spoor moet gaan rijden. Het verbouwen van de bestaande spoorlijnen tussen Rotterdam en Schiphol bleek uit de rapportage van het auditteam uiteindelijk geen reele optie. Dit tot niet geringe teleurstelling van de gemeente Den Haag die hierdoor de enige mogelijkheid op een halteplaats in het traject Amsterdam-Parijs in rook zag opgaan.

Tunnel

Ook de Bos-variant waarbij de hsl voor een belangrijk deel langs de rijkswegen A13 en A4 wordt aangelegd biedt volgens het college van gedeputeerde staten geen soelaas. In de visie van het provinciebestuur moet nu onvoorwaardelijk worden ingezet op de aanleg van de hoge snelheidslijn onder het Groene Hart. Dit betekent overigens wel een aanpassing op de oorspronkelijke A1 variant waarmee een slordige f. 60 tot f. 100 miljoen is gemoeid. Immers, GS van Zuid Holland willen de supertrein niet alleen in een tien kilometer lange tunnel onder het Groene Hart hebben, ook de natuurgebieden ter hoogte van Zwijndrecht en Barendrecht moeten door middel van een tunnel worden ontzien. De statencommissie verkeer buigt zich in de ochtenduren over het voorstel.

Vanmiddag hoopt het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden een besluit over de tracekeuze te maken. Volgens een woordvoerster van het stadsgewest zal de uitkomst van de provinciale statencommissie “nauwelijks tot geen rol” spelen in de besluitvorming van Haaglanden. Reden hiervoor is dat Haaglanden van meet af aan een afwijkende mening over het trace voor de hsl heeft gehad. Immers het stadsgewest blijft volharden in de wens om de snelle trein over bestaand spoor te laten rijden. Deze wens is ondanks de negatieve uitkomsten van het recente onderzoek nog steeds overeind blijven staan. “Wel zal er over een zogenoemde second best optie worden gesproken.” En die optie behelst de Bos-variant met een halteplaats bij Ypenburg. Deze variant wordt door niet alle gemeenten in Haaglanden met enthousiasme begroet.

Bouwlocaties

De variant doorsnijdt dan ook een aantal Vinex-bouwlocaties met alle gevolgen van dien. “Desondanks willen we een meerderheidsstandpunt innemen. Uiteindelijk beslist de meerderheid”, aldus de woordvoerster.

Het kabinet praat vrijdag voor het eerst over het trace van de hogesnelheidslijn. De uiteindelijke beslissing zal eind april worden genomen.

Reageer op dit artikel