nieuws

GS geven DSM vier jaar voor opstellen saneringsplan

bouwbreed Premium

DSM-Limburg krijgt van Gedeputeerde Staten nog vier jaar de tijd om een saneringsplan op te stellen en aan te geven hoe het bedrijf de vervuiling van bodem en grondwater op het fabrieksterrein in Geleen wil aanpakken. Na die tijd wil DSM dat GS opnieuw de urgentie van de verontreiniging vaststelt. In dat geval kan de provincie een keuze maken voor een lagere urgentie, hetgeen DSM in de gelegenheid stelt om de sanering gefaseerd uit te voeren.

In 1991 werd een rapport uitgebracht waarin het algemeen bodemonderzoek DSM locatie Geleen is opgenomen. Verwacht wordt dat DSM in het nieuwe saneringsplan kiest voor IBC-sanering (isoleren, beheersen en controleren). Deze vorm werd reeds eerder toegepast bij milieubeveiliging van het restant van de voormalige steenberg van de gesloten Staatsmijn Maurits. Die werd zowel aan de onderkant als boven het maaiveld hermetisch afgesloten tegen het indringen van regenwater en vervuiling van het grondwater.

Een ander systeem, het aanbrengen van een weliswaar nog verontreinigde leeflaag, is ook een mogelijkheid.

De gemeente Geleen wil instemmen met de termijn van vier jaar, maar gaat op voorhand niet gelijk akkoord met de IBC-sanering. Vooral de vervuiling van het grondwater baart Geleen zorgen.

Reageer op dit artikel