nieuws

Groningse binnenstad een grote bouwput

bouwbreed

In de Groningse binnenstad is er geen doorkomen meer aan. Met een haast alsof de duivel de gemeente op de hielen zit wordt het laatste staartje van het po ‘Binnenstad Beter’ uitgevoerd. Dit plan behelst onder andere de herbestrating en verbetering van het oude hart van Groningen. In het kader van dit po krijgt de hele binnenstad van Groningen een opknapbeurt. Diverse straten liggen momenteel overhoop.

Meters aan rioleringsbuizen liggen klaar om onder de grond te worden gestopt. Dat is wel handig zo besloot het gemeentebestuur terecht. De herbestrating en verbeteringen van deze straten gaan dus uit van een voorziene blik. Immers, voorlopig hoeven de straten, tot opluchting van de stadjers, dus niet meer open. De Groningse ondernemers zien de grootscheepse verbouwing met lede ogen aan. De toch al niet zo autovriendelijke binnenstad van Groningen is nu helemaal ontoegankelijk. Maar, ondernemend Groningen heeft besloten mondje dicht te houden en, zoals het Nieuwsblad van het Noorden zo treffend omschrijft, door de zure appel heen te bijten.

Anko C. Wieringa

Reageer op dit artikel