nieuws

Groenzone en stedebouw bij Haarlemmermeerse Ringvaart

bouwbreed

Een veenweidegebied langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer moet als groenstrook worden ingericht. Het gebied is momenteel nog sterk versnipperd, maar door onder meer ruilverkaveling kan het gebied een aaneengesloten karakter krijgen.

Woningbouwplannen en de aanleg van infrastructuur staan de inrichting van de groenstrook niet in de weg want in het Cascoplan zijn mogelijkheden opgenomen om de ontwikkeling van groen en de verstedelijking met elkaar te combineren.

Dit blijkt uit het Ringvaart-Liede Cascoplan. De groene zone loopt langs de gemeenten Haarlem, Heemstede en Bennebroek. Volgens de samensteller van het plan, S. Andela van Gewest Zuid-Kennemerland, is het plan gemakkelijk haalbaar omdat rekening is gehouden met bestaande plannen voor onder meer woningbouw. De aanleg van het natuurgebied leidt er niet toe dat deze plannen moeten worden afgeblazen of sterk moeten worden aangepast en daarom zijn zowel het rijk, de omliggende gemeenten en de provincie bereid er aan mee te werken.

Verbindingszone

In Zuid Kennemerland zijn langs de westelijke Ringvaart van de Haarlemmer meer verschillende weilanden en kleine natuurterreintjes ontwikkeld. Deze ke onderdeel worden van een regionale verbindingszone tussen Spaarnwoude en het Zuidhollandse plassengebied.

In het Cascoplan zijn mogelijkheden beschreven om de verschillende gebieden met elkaar te verbinden. Hierbij is onderzocht hoe de verstedelijking en de groenontwikkeling op elkaar ke worden afgestemd.

Uitdaging

De grootste uitdaging vormt de Poelpolder bij Haarlem. De Zuidtangent komt dwars door dit gebied te lopen en dit leidt tot een aantasting van de structuur van dit gebied. Bovendien zijn er plannen voor woningbouw.

Andela ziet mogelijkheden om deze plannen zodanig aan te passen dat de natuur er niet sterk onder te lijden heeft.

Zo moet de polder worden opgedeeld in twee zones. “De hele zone langs de Ringvaart gelegen en circa de helft van het gebied innemend zou benut ke worden voor de natuurverbindingszone”, aldus het cascoplan. In de westelijke zone ke dan onder meer bospercelen en volkstuinen worden aangelegd.

Overgangszone

Andela: “Dit gebied moet worden gezien als een overgangszone naar het natuurgebied waar ook recreatiemogelijkheden zijn. Het moet onder meer aantrekkelijk worden voor mensen die een stukje in de natuur willen wandelen.”

Overigens betekent de aanleg van de groenstrook dat de bestaande woningbouwplannen in het gebied enigszins zullenmoeten worden aangepast. Hoe deze aanpassingen er precies komen uit te zien is nog niet duidelijk.

Reageer op dit artikel