nieuws

Geld voor uitbreiding van twee musea in Rotterdam

bouwbreed

Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft een half miljoen beschikbaar gesteld voor de uitbreidingsplannen van het Museum voor Volkenkunde en Museum Boijmans-van Beuningen. Met dit geld ke de eerste voorbereidingen worden gefinancierd van een po dat in totaal f. 38 miljoen moet gaan kosten.

Planteams zijn inmiddels gestart met de uitwerking van de plannen voor Boijmans en Volkenkunde. Voor het laatste museum is een schetsplan uitgewerkt voor een beperkte uitbreiding. Om het plan goed te ke beoordelen moeten een architect en andere adviseurs nu een voorlopig ontwerp uitwerken.

Een ontwerpteam heeft voor Boijmans-van Beuningen vier uitbreidingsvarianten uitgewerkt. Medio april worden de studies afgerond en aan het bestuur voorgelegd. Vervolgens zal een variant verder worden uitgewerkt tot een bouwbestek dat kan worden aanbesteed.

Reageer op dit artikel