nieuws

Forse uitbreiding natuur Limburg

bouwbreed

De provincie Limburg en het rijk besteden circa f. 21 miljoen aan een aanzienlijke uitbreiding van natuurgebieden in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek. Het gaat in totaal om circa 950 ha landbouwgrond, waar volgens de plannen van de provincie de natuur de komende 25 jaar meer ontwikkelingskansen krijgt.

Van deze 950 ha zullen circa 500 ha binnen 25 jaar aan de landbouw worden onttrokken om de aanliggende natuurgebieden te vergroten. Daardoor zal er voor planten en dieren meer leefgebied ontstaan. Deze gronden, die op vrijwillige basis door de agrariers te koop aangeboden worden, zal de provincie overdragen aan de Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Voor ongeveer 170 van de 500 ha zijn f. 10.000 extra per ha beschikbaar om via ingrepen in bodem of waterhuishouding natuurontwikkeling te bevorderen.

Reageer op dit artikel