nieuws

Enschede, een complete verrassing

bouwbreed

Met het thema ‘Enschede, een complete verrassing’ zal deze Twentse stad proberen de aandacht van de beursbezoekers te trekken. De stand krijgt, om met communicatie adviseur Jan Schukkink van de gemeentelijke Bouwdienst te spreken, een ‘werkerige sfeer’: getoond wordt dat er nog flink wat moet worden gebouwd. Bijvoorbeeld in De Eschmarke, een Vinex-locatie tussen de stad en Glanerbrug, waar 5300 woningen moeten komen. Het fraaie Twentse landschap zal zoveel mogelijk behouden blijven, zo belooft de gemeente.

“Je staat er niet elke dag bij stil, maar bij de voorbereiding van de presentatie ontdekten we dat de stad over veel kwaliteiten beschikt. Misschien zijn ze wat verborgen, maar ze zijn er wel….”, zegt Schukkink. Hij wijst op de talrijke parken, die als groene lobben de stad binnendringen, op de gezellige binnenstad met haar vele uitgaansmogelijkheden, op de Technische Universiteit en de hogescholen, op de mogelijkheden op cultureel gebied. “En niet te vergeten het prachtige Twentse landschap in de directe omgeving van de stad.” Op die en andere kwaliteiten wil de stad op de beurs de aandacht vestigen. Maar ook op het feit, dat de gemeente – in een bescheiden tempo – nog wil groeien, van 150.000 tot 180.000 inwoners. Dit onder meer om het hoge voorzieningenpeil een steviger draagvlak te geven. Die groei betekent dat er in de komende jaren nog flink gebouwd moet worden en dat zal in de eerste plaats gebeuren in De Eschmarke. In de komende tien jaar moeten daar ruim 5300 woningen worden gebouwd.

Duurdere woningen

In Enschede staan vrij veel goedkope woningen; daarom ligt in de nieuwe Vinex-wijk de nadruk op de wat duurdere huur- en koopsector. “Het gemeentebestuur wil een hoogwaardige en milieuvriendelijke woonwijk realiseren; een aantrekkelijk deel van Enschede, waar natuur en stad blijvend met elkaar verweven zijn, waar stedelingen wonen in het groen”, filosofeert een brochure over de wijk. De Eschmarke moet zo aantrekkelijk worden dat de mensen, die in Enschede werken ook daar willen wonen. Nu is het verlangen van velen naar een woning in een rustige kleine gemeente elders in Twente nog groot, maar met de bouw van de groene, met ecologische zones voorziene Eschmarke hoopt Enschede niet alleen de stadsgenoten binnen de grenzen te houden, maar zelfs ook mensen uit de regio aan te trekken. Inmiddels is een begin gemaakt met de wijk Oikos, bedoeld voor mensen die het milieu een warm hart toedragen en daarom bewust om willen gaan met energie; voor mensen met een groen hart.” Er komen in totaal 600 energiezuinige koopwoningen die in prijs varieren van – 159.000 en – 500.000. Voorts is er ruimte voor huurwoningen gereserveerd.

Andere locaties

Enschede laat het niet bij De Eschmarke. In de stad zelf zijn nog verscheidene locaties te vinden, waarop honderden woningen ke worden gebouwd. In de stad waren vroeger tal van veel plaats innemende (textiel) fabrieken gevestigd; die zijn of worden gesloopt en de vrijkomende terreinen bieden plaats aan vele woningen. Er wordt op het ogenblik weer een fabriek afgebroken waarna er ruimte is voor 700 woningen. Jan Schukkink: “Een groot voordeel is dat je de woonfunctie van de binnenstad nog verder kunt versterken. Er wordt ook gebouwd voor ouderen, zodat die niet lang hoeven te reizen om te profiteren van de voorzieningen in de city.” Aan de noordzijde van de A35 is het wijkje Ruwenbos gepland., waar ook duurzame en energiezuinige woningen komen. Er is ruimte voor ongeveer 400 koopwoningen die in het al bestaande coulissenlandschap worden opgenomen. De woningen gaan hier – 150.000 tot – 500.000 kosten. Ten zuiden van de A35 in Eikendaal gepoeerd. Daar komen onder meer woningen die “onder moderne experimentele architectuur moeten worden gebouwd”, zoals in de gemeentelijke voorwaarden is te lezen.

Enschede streeft ernaar in de komende tien jaar op de beschikbare locaties 8500 woningen te bouwen. “Er is alle ruimte voor ontwikkelaars, die met de gemeente het avontuur willen aangaan en die ambities hebben op het gebied van de architectuur en de ecologie. En er is ruimte voor bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen. Zeker als alle plannen voor de verbetering van de infrastructuur zijn uitgevoerd heerst er hier een goed klimaat voor investeerders.”

Binnenstad

Hoewel er over de Enschedese binnenstad nu al het veel goeds is te zeggen, moet er toch nog het een en ander worden verbeterd. Burgemeester Mans zegt het in het dezer dagen voor het eerst uitkomende Kwartaalblad van de Bouwdienst als volgt: “De revitalisering van de binnenstad is noodzakelijk om onze regionale positie en motorfunctie voor de economie waar te maken. De investering van – 500 miljoen die wordt gedaan is een niet te onderschatten impuls voor de werkgelegenheid.”

Onder meer wordt de omgeving van het NS-station aangepakt. De gemeente investeert zelf – 40 miljoen in de verbetering van de omgeving. Investeerders steken naar raming een – 200 miljoen in het ontwikkelen van kantoren in het gebied. De gemeente laat een stadskantoor van 15.000 m2 bouwen voor verscheidene van haar diensten.

In de city wordt verder gewerkt aan een invulling van het nu nog wat kale Van Heekplein, het Stadserf, en een Cultuurplein, het huidige Molenplein dat nu nog dienst doet als parkeerplaats en vestigingsplaats van de Sociale Dienst.

Reageer op dit artikel