nieuws

Dure watertransportleiding officieel in gebruik

bouwbreed

De Tweede Bergambachtleiding voor de aanvoer van rivierwater van Bergambacht naar de duinen in Wassenaar is officieel in gebruik genomen. Procedures en milieu-eisen zijn mede oorzaak van het overschrijden van het bouwbudget met 45%.

De Tweede Bergambachtleiding is aangelegd in opdracht van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH). De leiding heeft een inwendige diameter van 1,60 m en een lengte van 57 km. De watertransportleiding maakt deel uit van een transportsysteem dat begint bij het pompstation Brakel aan de Afgedamde Maas en loopt over het grondgebied van zeventien Zuidhollandse gemeenten naar eindpunten in Wassenaar en Katwijk. Het in Bergambacht voorgezuiverde rivierwater wordt daar in de duinbodem geinfiltreerd.

Het transportsysteem voor aanvoer van rivierwater van DZH omvat nu twee leidingen. De eerste Bergambachtleiding werd in 1955 in gebruik gesteld door Koningin Juliana. De officiele handeling voor ingebruik stellen van de tweede Bergambachtleiding werd gisteren verricht door koningin Beatrix.

Kosten

Als kenmerkend voor het po wordt door DZH de zorgvuldigheid in zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase genoemd. Die is niet alleen betrokken op het ontwerp en de uitvoering maar ook op de wijze waarop de belangen van grondeigenaren en grondgebruikers zijn ontzien. Er zijn sleufloze boortechnieken toegepast, bijvoorbeeld een boring onder de Hollandsche IJssel over een lengte van 800m.

Helaas is het budget van DHZ van f. 200 miljoen sterk overschreden. Een mogelijke overschrijding met een bedrag van f. 100 miljoen werd vorig jaar al bekend gemaakt. Bij DHZ heeft men nu laten weten dat deze rond de f. 90 miljoen is uitgekomen. Er zijn meerdere oorzaken voor het duurder uitvallen van de leiding. DHZ heeft te laag gecalculeerd. Ook waren belangrijke posten zoals ‘bouwrente’ en ‘onvoorzien’ niet in de begroting opgenomen. En er zijn kostenoverschrijdingen ontstaan door factoren die door DHZ bij vaststellen van het budget niet waren te begroten: milieu-eisen en wijzigingen in trace en ontwerp.

Reageer op dit artikel