nieuws

Dreigend tekort aan elektro-installateurs

bouwbreed

Het is zeer de vraag of er de komende jaren voldoende geschoold personeel op de arbeidsmarkt komt ten behoeve van elektrotechnische installatie-bedrijven. Dit komt doordat 25% van de VBO leerlingen voortijdig afhaakt. Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs halen voor 30% de eindstreep niet. De Wet Educatie Beroepsonderwijs schiet sterk tekort waardoor de verschillende soorten onderwijs niet goed op elkaar aansluiten.

Dit zei A. van Tussenbroek, van de UNETO, gisteren tijdens de viering van het 25 jarig bestaan van het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische Bedrijfstak (OFE Installatie). “Niet goed aansluitende niveaus ke tot rendements problemen leiden”, aldus Tussenbroek. “En met het rendement van het elektrotechnisch onderwijs hebben we al de grootste moeite.”

Hij zei dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat leerlingen hun opleiding niet afmaken. Hiertoe zou moeten worden onderzocht waarom leerlingen voortijdig afhaken.

Overigens vond Tussenbroek de kwaliteit van het onderwijs belangrijker dan het aantal leerlingen dat hun school niet afmaakt. “Er zou minder moeten worden ingezet op aantallen en meer op kwaliteit, ook omdat dit stimulerend werkt en de instroom verbetert”, aldus Tussenbroek.

Hij beklaagde zich er over dat door de WEB examens voor nog slechts 51% onder centraal toezicht vallen. Tussenbroek: “Voor de andere 49% mogen de Regionale Opleidings Centra er zelf invulling aangeven, nog afgezien van allerlei differentiaties in opleidingen en de zogeheten vrije ruimte.”

Mevrouw S van Hoek hoofdbestuurder van de Industriebond FNV pleitte er voor om meer meisjes en allochtonen aan te trekken voor opleidingen in de elektrotechniek. Om deze groepen te bereiken moet een gericht wervingsbeleid worden gevoerd.

‘Meisjesschool’

Om nieuwe initiatieven op het gebied van het elektrotechnisch onderwijs te stimuleren heeft OFE Installatie de ElekTrofee ingesteld, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. Aan de trofee zijn geldbedragen van f. 2500, f. 1500 en f. 1000 verbonden.

De Van der Capellen scholengemeenschap in Dedemsvaart kreeg gisteren de eerste prijs vanwege het feit dat deze school als enige in Nederland een aparte afdeling heeft waar meisjes worden opgeleid voor elektrotechnische beroepen. Het onderwijs is met name gericht op informatietechnologie. De meisjes krijgen aparte begeleiding ter voorbereiding op hun latere beroep. De tweede en derde prijs gingen naar het Gomaruscollege uit Groningen en de Christelijke Scholengemeenschap Comenius uit Leeuwarden.

Reageer op dit artikel