nieuws

Conferentie over beton- onderzoek en de praktijk

bouwbreed Premium

Op 23 mei houden de Betonvereniging en CUR ’s middags een conferentie over betononderzoek en de praktijk. Het doel van de conferentie is een brug te slaan tussen de vraag- en aanbodzijde van het onderzoek.

De bijeenkomst vindt plaats in Sportcentrum Papendal te Arnhem. Er zijn workshops over een vijftal onderwerpen, namelijk het milieu, de nieuwe betonsoorten en hun toepassingen, bescherming en reparatie van beton, het ontwerpen van betonconstructies en het uitvoeren ervan. In elke workshop komen vijf invalshoeken aan de orde. Het zijn achtereenvolgens het wetenschappelijk onderzoek, het toegepast onderzoek, de regelgeving en certificatie, de arbeidsomstandigheden en de informatietechnologie.

Al deze onderwerpen en aspecten staan ter discussie. Het kan gaan over de organisatie van het onderzoek van hogesterktebeton (HSB), een innovatief gebruik van beton in de praktijk, een onderzoek naar duurzaamheid, technische problemen bij de uitvoering, alternatieve toeslagmaterialen, enzovoort.

De Betonvereniging en CUR nodigen vooral hen die de resultaten van betononderzoek in de praktijk toepassen uit om een bijdrage te leveren aan de conferentie. Het kan gaan om een bepaalde visie, een idee, ongenoegen of mening over het onderzoek en de toepassing van beton. Bijdragen van onderzoekers zijn overigens ook welkom.

Bijdrage

Tot 20 maart is er gelegenheid om een voorstel voor een bijdrage in te dienen. Het voorstel mag niet langer zijn dan 20 regels en moet in verband staan met een van de vijf onderwerpen en een van de vijf invalshoeken. Een deskundig comite selecteert een deel van de bijdragen voor behandeling in de workshops.

Tijdens de conferentie wordt een kleine expositie gehouden. Ondernemers en organisaties ke daar hun innovatieve betonprodukten en -diensten tentoonstellen. Voorafgaand aan en na afloop van de workshops is er gelegenheid de expositie te bezoeken. De conferentie begint met twee algemene voordrachten, over de kennisinfrastructuur en over innovaties in de praktijk.

Informatie is te verkrijgen bij de Betonvereniging te Gouda, tel. 0182 539858, fax 0182 537510.

Reageer op dit artikel