nieuws

Brunssum wijzigt 890 aanslagen ozb

bouwbreed Premium

Brunssum kampt met de naweeen van het miskleunen bij de hertaxatie van het onroerend goed in 1995. Tegen de 14.300 aanslagen die in 1995 verstuurd werden, tekenden bijna 1500 belastingplichtigen (10 procent) bezwaar aan. De bezwaarschriften zijn een gevolg van onder andere het maken van fouten bij het bepalen van de inhoud van de woningen of bij het lezen van de bestekstekeningen.

Recent kregen 890 eigenaren een gewijzigde aanslag; het restant bezwaarschriften wordt deze maand afgewerkt. Van 381 huishoudens is de aanslag ambtshalve herzien; d.w.z. aangepast aan de aanslag van een vergelijkbare woning die, na het indienen van een beroepsschrift, lager getaxeerd werd.

Om de stroom bezwaarschriften te verwerken heeft de gemeente drie man extra personeel moeten inhuren. April aanstaande rapporteren B en W de definitieve gegevens aan de gemeenteraad.

Reageer op dit artikel