nieuws

Breedte bouwvrije zone langs hsl teruggebracht

bouwbreed Premium

Bij aanvang van de discussies over de hsl gingen de overheden er vanwege de te duchten geluidsoverlast vanuit dat aan beide zijden van het trace een strook van 200 meter onbebouwd diende te blijven. Na verloop van tijd werd de breedte van de strook teruggebracht tot 100 meter onder voorwaarde dat er een 2 meter hoog geluidscherm wordt opgericht. Inmiddels blijken de bestuurders ervan overtuigd te zijn geraakt dat een 40 meter brede strook ook voldoet, mits er een 4 meter hoog scherm wordt opgetrokken.

Een en ander bleek op een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag. In een klein land als Nederland ke dergelijke verschillen erg veel uitmaken. Zo ook in Barendrecht.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland weigerden in 1994 het Barendrechtse bestemmingsplan ‘Nieuwland’ goed te keuren omdat het gemeentebestuur geen rekening had gehouden met het hsl-trace dat mogelijk door het plangebied zou komen te lopen. GS wilden in 1994 dat er in het plan zou komen te staan dat een strook van 100 meter langs het mogelijke hsl-traject niet bebouwd wordt.

Het plangebied Nieuwland is 90 hectare groot en ligt aan de westzijde van Barendrecht. Op basis van het plan ke 2000 woningen worden gebouwd. Als een strook van 100 meter langs de hsl vrijgehouden zou moeten worden, kan er vanzelfsprekend aanzienlijk minder worden gebouwd.

Het gemeentebestuur besloot daarom een beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. In die zaak wordt vernietiging gevraagd van de officiele weigering van GS om het bestemmingsplan Nieuwland goed te keuren. Afgelopen dinsdag werd in het kader van het door de gemeente ingestelde beroep bij de Raad van State een hoorzitting gehouden.

Eis

Tijdens die hoorzitting bleek dat GS niet meer vasthouden aan de 100 meter eis. Enerzijds gaan GS ervan uit dat het uiteindelijke hsl-trace door Barendrecht niet trace H (de westelijke variant) wordt, maar trace F Noord (loopt oostelijk van Barendrecht en geniet de voorkeur van het Kabinet). In dat geval heeft het nieuwbouwgebied Nieuwland niets meer met de hsl te maken en hoeft ook geen zone vrijgehouden te worden.

Voorts hebben GS aandachtig rapportages van Verkeer en Waterstaat gelezen. Verkeer en Waterstaat gaat nu voor een bouwvrije zone van 40 meter; GS zien geen aanleiding om aan de berekeningen van Verkeer en Waterstaat te twijfelen.

Over een week of zes spreken de rechters van de Raad van State een oordeel uit over het bestemmingsplan Nieuwland. Het gemeentebestuur heeft ook een afzonderlijke spoedprocedure aangespannen, waarin een voorlopig oordeel wordt gevraagd over de breedte van de bouwvrije zone. In die zaak is eind deze week reeds een uitspraak te verwachten.

Reageer op dit artikel