nieuws

Bouwproduktie gedaald in januari

bouwbreed Premium

De bouw heeft zich in januari 1996 ongunstig ontwikkeld. Vergeleken met een jaar eerder is het volume van de toegevoegde waarde ruim 13% afgenomen. Bij deze daling zijn de weersomstandigheden een belangrijke factor geweest. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Terugblikkend op 1995 constateert het CBS een stijgend aantal banen en een dalend aantal faillissementen in de bouw.

De daling in december en januari kan grotendeels worden toegeschreven aan het kleinere aantal werkbare dagen in vergelijking met een jaar eerder. Mede als gevolg van vorstverlet zijn er in januari vijf dagen (ofwel 30%) minder gewerkt dan in het jaar daarvoor. Ook in december nam de toegevoegde waarde in de bouw af ( – 19%). Over 1995 als geheel kwam de groei uit op 1%. Dat is 1%-punt lager dan in 1994.

Een aantal andere indicatoren voor de bouw laat een gunstiger ontwikkeling zien. Het aantal banen van werknemers vertoont een stijgende tendens. Na bijna vier jaar van voortdurende daling is in de loop van vorig jaar het aantal banen gaan groeien. In het derde kwartaal van 1995 lag het aantal 1,5% boven het niveau van het jaar daarvoor.

Het aantal faillissementen in de bouw is in 1995 voor het tweede opeenvolgende jaar afgenomen. Was in 1994 de daling nog bescheiden ( – 2%), vorig jaar kwam de afname uit op maar liefst 16%.

Reageer op dit artikel