nieuws

Bouwindustrie in VS trekt weer wat aan

bouwbreed Premium

De Amerikaanse bouwwereld heeft het weer wat drukker gekregen in januari. De totale waarde van al het werk in de bouwsector steeg naar $289,5 miljard, 3 procent meer dan in december.

Volgens de cijfers van F.W. Dodge was de stijging te danken aan een opleving in de sector openbare en nutsbouw. De activiteiten in de huizenbouw bleven gelijk; de bouw van hotels, kantoren, winkels en andere niet-residentiele bouw daalde iets.

Volgens Robert A. Murray, vice president economische zaken van Dodge past deze ontwikkeling in een patroon dat de laatste jaren vaker voorkomt. “Stijgingen in de ene sector compenseren voor een gelijkblijvend niveau of dalingen in andere sectoren. Het resultaat is dat de teruggang in de bouwindustrie beperkt is gebleven en dat de verschuiving van groei naar stabiliteit is bereikt zonder een diepe daling.”

Nieuwe poen

De activiteiten in de openbare en nutsbouw stegen fors in januari, met 23% naar $60,9 miljard. Het werk aan riolen en rivieroevers gaf een stijging te zien met maar liefst 41%; er waren ook een paar grote nieuwe projecten in Californie en Illinois.

Er werd 15% meer werk gedaan aan wegen. Die stijging was niet verwonderlijk, omdat de wegenbouw vrijwel stil was komen te liggen eind vorig jaar door de problemen met het opstellen van een nationale begroting in Washington. De bouwsector bleef gelijk met het niveau in december, activiteiten met een totale waarde van $132,7 miljard.

Sneeuwval

De enorme sneeuwval in het noordoosten van de VS zorgde ervoor dat de huizenbouw daar lange tijd stilviel, wat over de hele maand omgerekend leidde tot een daling van 11%. De particuliere utiliteitsbouw daalde met 4% in januari naar $ 95,9 miljard. De cijfers hadden nog veel slechter ke zijn als er niet forse stijgingen waren geweest in de bouw van nieuwe fabrieken en hotels, met respectievelijk 23% en 16%.

Er werden echter minder winkels en opslagplaatsen gebouwd, die activiteiten daalden met respectievelijk 7% en 17%. De Dodge Index die alle bouwactiviteiten omvat, steeg in januari naar 112. De index is gebaseerd op de situatie in 1987, toen het op 100 werd gesteld. In 1995 bedroeg het gemiddelde van de Dodge Index 116.

Reageer op dit artikel