nieuws

Bouwbond FNV staat open voor aanpassing werktijden Bouwwerkgevers willen ‘bij nacht en ontij’ werken

bouwbreed Premium

De arbeidstijden in de bouw moeten flexibeler worden. Op zaterdag en in de avond- en nachturen moet gewerkt ke worden als de tijdige oplevering van een bouwpo daarom vraagt. Dat is de belangrijkste inzet van het AVBB bij de komende cao-onderhandelingen. Verder willen de bouwwerkgevers de laagste loonschalen in de bouwcao niet langer algemeen verbindend verklaren.

Op het AVBB-congres ter ere van het 50-jarig jubileum van de bouwkoepel, dat gisteren in Den Haag werd gehouden, liet voorzitter E. Brinkman weten het niet meer van deze tijd te vinden dat een hele bedrijfstak wordt gehouden aan alle afspraken die in de cao staan. Er moet, zo vindt hij, ruimte zijn voor aanvullende afspraken bij individuele bedrijven met afspraken op hoofdlijnen voor de gehele bedrijfstak als vangnet daaronder.

Een begin kan worden gemaakt door voortaan de jaarlijkse bruto arbeidsduur van 2080 uren flexibeler in te vullen. Wel binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet, maar met mogelijkheden om bijvoorbeeld in overleg vrije dagen op te sparen in drukke tijden. Daarnaast moet het incidenteel mogelijk zijn op de zaterdag te werken of in de, al lang niet meer officiele, bouwvakvakantie.

Brinkman: “Ik ontzeg geen enkele bouwvakker het recht om in juli op Mallorca te zitten. Maar als er juist in die tijd werk is, bijvoorbeeld om een school die toch dicht is te verbouwen, dan gaat het werk voor. We moeten ons goed realiseren dat de concurrentie meer en meer op de loer ligt. Een opdrachtgever kan ook naar een buitenlandse aannemer stappen”.

Ook de concurrentie van niet-georganiseerden (‘stille uitholling’) ligt volgens werkgevers op de loer. Brinkman: “Het is heel interessant om de arbeidstijden helemaal vast te leggen, maar je ontkomt er niet aan dat er dan op zaterdag gewerkt wordt door ongeorganiseerde bedrijven en ZZP’ers. Als georganiseerde bouwers laat je je dan de kaas van het brood eten.”

Uitzendbureaus

Vice-voorzitter Ravesloot van het AVBB (tevens voorzitter NVOB) zei zich in dit kader zorgen te maken over het grote aantal uitzendbureaus dat met smart zit te wachten tot het uitzendverbod in de bouw van tafel gaat. Wanneer de bouw niet meer mogelijkheden in de arbeidstijden creeert zullen zij immers het gat in de markt opvullen dat door het huidige gebrek aan flexibiliteit is ontstaan. “En dat is een slechte zaak, want uitzendkrachten hebben veel minder binding met het bedrijf en beschikken meestal niet over de benodigde vakkennis. Bovendien zou het aantal ZZP’ers en flexibele werknemers uit het buitenland dat vandaag de dag op de steigers staat veel lager zijn, wanneer er flexibeler arbeidstijden zouden bestaan.”

Het AVBB zegt verder af te willen, met het oog op de werkgelegenheid, van de algemeen verbindend-verklaring van de cao-afspraken over de laagste loonschalen en de inloopschalen.

Zekerheid

In een reactie zegt de bouwbond FNV bereid te zijn over flexibeler arbeidsduur en werktijden te praten. Voorwaarde is volgens de FNV wel dat de werkgevers zekerheid op jaarbasis moeten bieden aan werknemers. De werkgevers gaan uit van jaarlijks 2080 uur, hetgeen een 40-urige werkweek is. Volgens ons dient als uitgangspunt de reeds afgemaakte afspraak van een gemiddelde werkweek van 36 uur (dus 1872 uur per jaar) als uitgangspunt te worden genomen.

De bouwbond CNV is tegen verdere flexibilisering. De huidige cao biedt volgens deze bond mogelijkheden genoeg. Volgens voorzitter Freek van der Meulen zijn werkgevers besmet met het rondwarende flexibiliseringsvirus.

Over de algemeen verbindendverklaring is de bouwbond FNV het niet eens met de werkgevers. De vakbond vindt dat ook in de toekomst de gehele cao algemeen verbindend moet worden verklaard.

Reageer op dit artikel