nieuws

Bouw Vinex-locaties Brabant loopt achter

bouwbreed

De woningbouw op Vinex-locaties in Noord-Brabant in 1995 en 1996 loopt achter bij de taakstelling voor de periode tot het jaar 2000.

In de stadsregio’s Breda, Tilburg en Den Bosch zouden in 1995 een kleine 5000 woningen gebouwd moeten worden. De feitelijke toename van de woningvoorraad bedroeg een kleine 4000. Vooral de regio Den Bosch liep fors achter. Daar werd slechts een toename gerealiseerd van 66 procent van de taakstelling. Voor een belangrijk deel is dat echter te verklaren uit het extreem hoge aantal woningontrekkingen in die stadsregio. De stadsregio Eindhoven/Helmond deed het iets beter met een realisatie van 93 procent van de taakstelling.

Voor 1996 zakt echter juist in die regio de woningbouw ver terug. Op basis van de woningbouw die momenteel in de pijplijn zit, wordt verwacht dat slechts 57 procent van de taakstelling gehaald gaat worden. Dat betekent een toename van de woningvoorraad in de regio Eindhoven/Helmond met 2100 in plaats van de 3700 die gebouwd zouden moeten worden. De drie stadsregio’s Breda, Tilburg en Den Bosch doen het iets beter met 93 procent van de taakstelling. Dit is te danken aan Tilburg waar 131 procent gehaald zal worden (2100 woningen). Daar staat tegenover dat Breda slechts 67 procent haalt (1200 woningen).

Inhaalslag

De verwachting is dat vanaf 1997 een inhaalslag zal plaatsvinden. Bij elkaar zal de realisatie in de vier regio’s gemiddeld op 130 procent van de gemiddelde jaarlijkse taakstelling liggen. Uitschieter is Tilburg met 169 procent. Voor Breda zijn de verwachtingen het laagst met 106 procent. Dit heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de uitleglocaties. Op Etten-Leur Noord na komen de nieuwe locaties pas eind jaren negentig beschikbaar.

Reageer op dit artikel