nieuws

Bond van verhuurders in Belgie wil een ‘fiscale stop’

bouwbreed Premium

Het Algemeen Eigenaars Syndicaat (AES) in Belgie is uiterst bezorgd over de situatie rond het beleggen in onroerend goed in het land. Volgens een enquete van het AES onder een 500-tal leden-verhuurders blijkt dat ongeveer eenderde van hen plannen koestert om zijn huurpanden te verkopen. De helft van de verhuurders gaf te kennen in de komende jaren niet al te veel geld te willen uitgeven voor onderhoud en renovatie.

Het AES acht de opeenvolgende Belgische regeringen voor een belangrijk deel schuldig aan de zorgwekkende toestand op het gebied van de vastgoedbeleggingen. De rendabiliteit in de sector is immers ernstig aangetast door de fiscale wildgroei en de rechtsonzekerheid als gevolg van de talrijke wetswijzigingen.

Bovendien doen er zich bij het beheer van huurwoningen in Belgie ook tal van problemen voor en bestaat er onder de verhuurders een permanente vrees voor de toekomst. De verhuurders vrezen immers dat hun inkomsten uit vastgoed verder zullen worden belast door extra fiscale maatregelen, de invoering van een vermogensbelasting en een extra heffing op de reele huurinkomsten.

Verhuuronzekerheid

Het AES hekelt met name het feit dat de huurwet in Belgie de afgelopen twintig jaar vijftien keer ingrijpend werd veranderd. Een van de gevolgen hiervan is een toenemende verhuuronzekerheid, aldus het AES. De huurders ke immers hun huur op elk moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en een extra vergoeding als het huurcontract binnen de eerste drie jaar wordt verbroken.

De regeringsplannen om op 1 januari 1999 het ‘beloofde land’ van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) te ke binnentreden heeft het rooms-rode kabinet er bij zijn zoektocht naar extra geld om het begrotingstekort en de totale rijksschuld van circa f. 660 miljard terug te dringen, toe gebracht ook de vastgoedsector extra te belasten. De maatregelen die daartoe werden genomen, hebben volgens het AES een verhoging van de belasting op huurpanden tot gevolg die kan oplopen tot 65 procent.

‘Fiscale stop’

Leegstand van panden wordt niet alleen bestraft, ook de mogelijkheden tot belastingaftrek die tot nu toe bestonden, werden beperkt.

Het AES wijst er voorts op dat heel veel verhuurders geconfronteerd worden met huurders die als gevolg van de slechte economische situatie hun maandelijkse huur niet meer ke betalen. In dit soort gevallen is het vaak uiterst moeilijk om een oplossing te vinden. Ook de concurrentie door de overheid op de huisvestingsmarkt speelt de verhuurders parten. Op deze specifieke markt zijn de huurprijzen de afgelopen jaren spectaculair gedaald met percentages tussen de 20 en 30 procent.

Eis

Het Algemeen Eigenaars Syndicaat legt dan ook de eis op tafel dat de Belgische regering zich ertoe verplicht om de komende tien jaar de bestaande fiscale druk op het vastgoed niet te vergroten door een zogeheten ‘fiscale stop’ af te kondigen. Ook zou de regering moeten beloven dat ze niet langer om de haverklap de huurwetgeving verandert als dat in haar kraam of in die van de vakbonden te pas komt.

Reageer op dit artikel