nieuws

‘Boerenstreek’ voor Soest

bouwbreed

Aan de noord-westkant van Soest is de nieuwe wijk ‘de Boerenstreek’ in aanbouw. De wijk krijgt een omvang van ruim 700 voornamelijk laagbouw woningen, waarvan de eerste 248 woningen in opdracht van Woningstichting Soest worden gerealiseerd door Bouwmaatschappij Grootel uit Maarssen. Het betreft 72 huur- en 176 koopwoningen in twaalf verschillende woningtypen, waarvan er enkele hierboven zijn afgebeeld.

Bij het ontwerp van de architectenbureaus INBO uit Woudenberg en BEAR Architecten uit Gouda is veel zorg besteed aan veiligheids- en milieu-aspecten. De gemeente Soest heeft extra aandacht en middelen beschikbaar gesteld voor de aanleg van een wijkpark, een oppervlaktewatercircuit en een apart rioolstelsel voor regenwater ter voorkoming van uitdroging van de ondergrond. De eerste huurwoningen worden dit najaar opgeleverd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels