nieuws

Bodem van oorlogskas Heidemij komt in zicht

bouwbreed

Heidemij houdt pas op de plaats. Door de vele overnames van de te jaren is de oorlogskas leeggeraakt. Met kleine aankopen en strategische allianties moet het laatste deel van het internationalisatie traject worden afgelegd. Het doel om een mondiaal ingenieursbureau te worden, blijft namelijk onveranderd overeind.

“Ons netwerk in Europa is goed in elkaar gevlochten. In Amerika hebben we een vooraanstaande positie verworven. Onze ingenieurs zijn daar sinds kort betrokken bij de ophoging van de dijken. Het zoeken is nu naar uitbreiding in Azie. Via een samenwerking met Dr. Moh en Associates hebben we toegang tot deze gecompliceerde markt. Via deelnemingen zullen we geleidelijk een positie opbouwen”, aldus ir H.L.J. Noy, lid raad van bestuur Heidemij, in een toelichting op de jaarcijfers.

Sinds het begin van de internationalisatie in april 1991 heeft het bedrijf tientallen miljoen besteed aan aankopen om zich een positie te verwerven in de internationale ingenieursbranche. Noy: “In de laatste aankopen zijn we er toe overgegaan om ons werkveld ook nog eens te verbreden. Het accent is meer komen te liggen op bedrijven die actief zijn in de infrastructuur. De jongste aankopen, Piedmont Olsen Hensley en Starke Diekstra, tonen dat goed aan. Internationaal zijn we nu actief als bureau dat actief is in de leefomgeving.”

Slechte milieumarkt

De verbreding bleek bittere noodzaak. De terugval in de milieuwerkzaamheden konden deels worden opgevangen door de andere activiteiten. Het bedrijf zegt geen ontslagen te hebben doorgevoerd, zoals Grontmij dat moest doen in de adviesdiensten op het vlak van milieu. “We konden mensen doorschuiven en zijn de organisatie al sinds 1993 aan het aanpassen”, stelt drs F.P. Luttmer, voorzitter raad van bestuur Heidemij, die beaamt dat milieu in Nederland, Duitsland en Amerika een moeilijke markt is. “Door de aankoop van de vele bedrijven zijn we ook minder afhankelijk geworden van de overheid, dat is toch een belangrijke opdrachtgever in het veld van de milieu. Inmiddels komt 50 procent van onze omzet uit de hoek van de industrie.”

Het bedrijf begint ook steeds meer risicovollere poen te entameren. Samen met een bank is men een composteerfabriek in Lelystad aan het bouwen, terwijl in Duitsland de eerste voorbereidingen zijn genomen. “We hebben de fabriek zelf ontworpen en gebouwd. Voor een periode van 20 jaar beheren we de fabriek ook”, zegt Luttmer over de verbreding. De investering behelst een bedrag van f. 17 miljoen.

Koning Winter

Het bedrijf geeft nog geen verwachtingen voor 1996. Duidelijk is dat het eerste kwartaal zwaar is geweest, vanwege de ernstige vorstperiode. In Duitsland zat de vorst tot anderhalve meter in de grond. “Vooral Heidemij Realisatie heeft last gehad van het slechte weer”, wil Noy slechts kwijt.

Mede door recente acquisities komt de omzet van Heidemij over 1996 duidelijk boven een miljard gulden. De stijging van de nettowinst zal een wat gematigder vaart hebben dan die van de omzet. Om deze op peil te houden worden niet-kernbedrijven verkocht, de kostenstructuur verbeterd en werkt men aan het verhogen van de netto marge. Jaarcijfers 1995 Heidemij NV

1995 1994 Omzet in f. mln 900,4 857,6 Omzet Nederland in f. mln 441,2 420,2 Omzet Europa in % 20 13 Bedrijfsresultaat in f. mln 42,1 43,7 Netto resultaat excl. baten in f. mln 27,0 26,5

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels