nieuws

Bewoners Bergen Op Zoom in verzet tegen sloop van Oranjewijk

bouwbreed

Komt de koningin eens in Bergen op Zoom, straks op Koninginnedag, slopen ze er meteen de halve Oranjewijk. Wat betreft de Woningstichting Bergen op Zoom, was de slopershamer er ‘gisteren’ al tegenaan gegaan.

De 95 af te breken woningen voldoen niet meer aan de eisen van de tijd, zegt directeur Van Kaan. Er moeten 93 nieuwe huizen voor in de plaats komen. Dat moet binnen anderhalf jaar, want dan kan de Woningstichting nog een subsidie van f. 2 miljoen in de wacht slepen.

Het gaat om huizen die voor 1920 zijn gebouwd. Ze liggen aan straten die zijn genoemd naar leden van de koninklijke familie. De Oranjewijk is later fors uitgebreid. De nieuwere woningen in de enkele honderden huizen tellende wijk zijn nog goed genoeg.

Niet iedereen in het af te breken gedeelte is even gelukkig met het plan. Drie bewoners zijn naar de rechter gestapt om de sloop tegen te houden. Ze moeten er niet aan denken hun vertrouwde huisjes te verruilen voor helderwit gesausde, naar verf ruikende en hol klinkende nieuwbouwwoningen. Ze zullen er nooit wennen, denken ze.

De rechter doet half april uitspraak. Intussen blijven de drie boze bewoners in hun huis zitten en is de Woningstichting genoodzaakt de wijk vooralsnog in delen te slopen. Daar heeft de rechter volgens Van Kaan wel toestemming voor gegeven.

Reageer op dit artikel